La Paeria assumeix competències en habitatge per mobilitzar i disposar de pisos buits

Posted on Posted in Ciutat per viure, Paeria and tagged , , .

L’alcalde accidental, Sergi Talamonte, s’ha adreçat al conseller de Territori i Sostenibilitat per manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’exercir competències en aquesta matèria i poder desplegar polítiques d’habitatge que donin resposta a les necessitats residencials a la ciutat

L’Ajuntament de Lleida ha manifestat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la seva voluntat d’exercir competències en matèria d’habitatge per poder mobilitzar pisos buits i poder-ne disposar. Talamonte, ha adreçat la comunicació al conseller Damià Calvet en què expressa, d’acord a l’actual legislació, aquesta voluntat d’assumir les competències que determina l’article 41.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de Dret a l’Habitatge (LDH). Talamonte ha assenyalat que l’adquisició d’aquests drets per decidir en matèria d’habitatge és “una pedra angular perquè l’ajuntament pugui desplegar polítiques residencials que donin resposta a les necessitats que hi ha a la ciutat”.

D’aquesta manera, es podrà fer la declaració d‘habitatges buits i en situació anòmala, es podrà aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI (impost de béns immobles) als que estiguin buits i fer un requeriment de funció social als propietaris i grans tenidors. La Paeria també podrà obrir expedients d’expropiació temporal forçosa o sancionar amb multes per la no utilització dels habitatges en la seva funció social. L’alcalde accidental ha remarcat que un dels eixos principals que treballa la Regidoria d’Habitatge i Transició Ecològica és l’ampliació i millora del parc públic per atendre l’emergència residencial a la ciutat. Amb aquests competències “tindrem més capacitat per moure pisos buits i destinar-los a col·lectius amb vulnerabilitat i a lloguer social, entre altres”.

“Hem de convertir en actius les cases buides de propietaris o grans tenidors per oferir-les a famílies que tenen dificultats per accedir a un lloc on viure”, ha dit. Segons Talamonte, la crisi sanitària arran de la Covid-19 ha agreujat la situació de moltes famílies que cada cop disposen de menys recursos per fer front a les despeses d’alimentació, de subministraments bàsics o residencials. Per això, ha afegit que “cal que determinem un seguit d’accions i de protocols que ens permetin avançar en aquesta direcció i disminuir la problemàtica en matèria d’habitatge”.

Art. 41.3 de la LDH

L’article 41 de la LDH regula la detecció d’utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges i en el punt 3 defineix les competències en matèria d’habitatge de la Generalitat i els municipis. Entre aquestes, figura instruir els procediments per comprovar si un habitatge o un edifici d’habitatges s’utilitzen d’una manera anòmala o estan en una situació anòmala; ordenar l’execució forçosa de les mesures necessàries per corregir la utilització o situació i determinar el mitjà d’execució, i sancionar la persona responsable quan la utilització o la situació anòmales siguin constitutives d’una infracció en matèria d’habitatge d’acord amb aquesta Llei. Ambdues parts, municipis i Generalitat es coordinen i concerten les competències, llevat que un municipi manifesti la seva voluntat d’exercir-les, situació que ha exposat la Paeria.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest