La Paeria incompleix la Llei de pobresa energètica permetent que famílies en risc d’exclusió acumulin deute amb les companyies

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged .

Els últims dies la Regidoria de polítiques per els Drets de les Persones de l’Ajuntament de Lleida ha emès cartes a persones en risc de exclusió residencial acollides a la Llei 24/2015, en l’àmbit de pobresa energètica, on indica que els concedeix un ajut per al pagament del deute de les factures, però també indica de forma textual: «El pagament d’aquest ajut es farà directament a les empreses subministradores a començament d’estiu. Aquest ajut cobreix part del seu deute i, per tant, si vol conèixer la part restant del deute ha de contactar directament amb la seva empresa subministradora.». Aquest fet suposa un incompliment flagrant de la llei 24/2015, que obliga a que les administracions públiques garanteixin que no es generi deute a les unitats familiars en risc d’exclusió residencial.

La llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, al seu article 6.3 indica: «Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.»
Al seu article 6.4 també puntualitza: «En cas que es compleixin aquests requisits s’han de garantir els subministraments bàsics d’acord amb el que estableix l’apartat 1 i s’han d’aplicar els ajuts necessaris establerts per l’apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar.»
D’altra banda, les companyies de subministrament han reconegut que estan acumulant com a deute dels usuaris, descomptant els pagaments que ha fet l’ajuntament a compte, la totalitat de les factures impagades.
Aquests fets suposen un incompliment flagrant de la llei 24/2015 atès que la llei deixa clar que les administracions públiques han de garantir que no es generi deute a les unitats familiars en risc d’exclusió residencial.
Per aquests motius el grup municipal del Comú de Lleida formula a la Comissió Informativa de les Polítiques de drets i serveis a les persones les següents preguntes:
 
1- Quins criteris segueix el departament de serveis socials a l’hora de quantificar els ajuts concedits a les famílies en risc d’exclusió residencial per fer front als impagaments de subministraments bàsics?
2- Quins mecanismes té pensat implementar l’ajuntament per eliminar la totalitat del deute dels usuaris en compliment de la Llei 24/2015?
3- Quins convenis de col•laboració, i amb quines companyies, ha signat l’ajuntament de Lleida per tal de donar compliment al punt 3 del article 6 de la Llei 24/2015?

Pobresa energètica (imatge de Lablascovegmenu a Flickr)

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest