La transparència de la Paeria, molt marge de millora

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , .

Un bon amic i excel·lent professional em deia que quan et creus que ets el millor, ja l’has cagat, perquè deixes d’aprendre i de millorar. Fotògraf guardonat, se’n reia dels premis que rebia i mirava d’oblidar-los al fons d’algun armari per a que no li pugés la fama al cap i mantenir així el seu nivell d’exigència. Tot el contrari del que fa el nostre ajuntament, l’equip de govern, quan s’aferra al 10 en transparència que els atorga el segell Infoparticipa, per menystenir qualsevol crítica que es pugui fer al nivell de transparència de la Paeria i desatendre així qualsevol opció de millora.
Perquè una cosa és treure un 10 a l’examen que fa Infoparticipa, i l’altra és que el grau de transparència de la Paeria no sigui manifestament millorable i que quedi encara molt camí per complir amb totes les exigències informatives que fixa la Llei de la Transparència. Una llei que, per cert, donava un any de marge als ajuntaments per posar-se al dia: es va aprovar al desembre de 2014, però no entrava en vigor per als ens locals fins al gener de 2016, de manera que no val a dir que en els tres mesos des que ha entrat en vigor no hi ha hagut temps a fer els deures que s’haurien d’haver enllestit en tot l’any anterior.
Provin a cercar al web de la Paeria qui són, què cobren i quin currículum tenen tots els alts càrrecs de l’ajuntament, fundacions i societats públiques incloses. O els procediments normatius en curs d’elaboració. O l’estat d’execució pressupostària per partides i subpartides. O el registre de grups d’interès. O els calendaris, accions i indicadors de control de l’execució dels plans municipals. O qui gestiona els serveis públics, amb quines obligacions i quins drets. O l’avaluació d’aquests serveis públics externalitzats. O les estadístiques referents a tots els contractes externs de l’ajuntament i dels adjudicataris. O…
Aquestes són algunes de les informacions que segons la Llei de Transparència haurien d’estar disponibles i clarament accessibles al web de transparència de l’ajuntament però que, en canvi, no hem pogut localitzar enlloc.

foto

Presentació informe transparència Comú


Menteix Infoparticipa quan li dóna un 10 a l’Ajuntament? Menteix, o com ens recrimina la regidora Montse Mínguez, actua amb mala fe el comúdelleida en l’informe on identifica mancances importants en el compliment de la Llei de la Transparència? Doncs la veritat és que no menteix ni el Comú ni Infoparticipa, sinó que mesurem coses diferents i de manera diferent. Infoparticipa mesura 52 ítems, i no considera en l’estudi molts dels elements que la llei sí que inclou entre les exigències de transparència, i que són els que hem tingut en compte nosaltres.
Un exemple. Infoparticipa mira si el web municipal inclou informació dels plans municipals. I, efectivament, a www.paeria.cat/pam s’hi pot trobar informació sobre el Pla estratègic d’acció municipal 2016-2019. Un punt d’Infoparticipa! Però segons la llei de transparència, en relació als plans municipals, la ciutadania hauríem de poder saber el calendari de les diferents actuacions, la dotació pressupostària, l’estat d’execució i l’avaluació. I això no hi és al web de l’ajuntament. Un altre exemple, Infoparticipa mesura si hi ha informació sobre les subvencions concedides, i al web de la Paeria això hi és. Un altre punt! Però la llei de la transparència concreta que la informació ha de ser dels darrers cinc anys, i ha d’incloure la informació relativa al control financer d’aquestes subvencions i la justificació per part dels beneficiaris. I això no hi és. Com passa amb altres informacions.
Per això, i per la diferent metodologia per cercar la informació al web, és perquè els resultats del nostre estudi són diferents dels resultats que dóna Infoparticipa. També són diferents les conclusions perquè nosaltres hem donat més pes a l’avaluació de l’accessibilitat i comprensibilitat de les dades. Ho hem fet comparant pràctiques del nostre ajuntament amb altres consistoris. I hem vist que hi ha molta informació que sí que està al web de la Paeria, però que costa molt de trobar o que està presentada de forma poc amigable, poc comprensible, en comparació amb altres municipis que han fet un major esforç en presentar la informació de manera més atractiva i entenedora per a qualsevol persona. I pensem que en podem aprendre, de les bones pràctiques dels altres, i podem millorar si identifiquem què és el que no fem prou bé.
Per això, el comúdelleida portarà l’informe que ha fet a la propera Comissió de Transparència, amb la voluntat que des d’aquesta comissió es plantegin mesures per millorar en el compliment de la Llei de transparència. Una llei que canvia el model de relació entre administracions i administrats, entre l’ajuntament i la ciutadania, a qui se li garanteix el dret a conèixer què es fa amb el seu vot i amb els seus diners. Se li garanteix el dret a aprofitar també aquesta informació per tirar endavant nous projectes, per participar en la vida pública i per decidir amb més coneixement de causa en qui vol dipositar la confiança del seu vot.
Al comúdelleida estem convençudes que la política vetllarà més pel bé comú si hi ha major participació ciutadana en la seva construcció i control. I que per a que hi hagi participació és imprescindible la informació. Per això donem tant valor a la transparència. I per això, per molts deus que ens donin les agències de qualificació (de les quals, per cert, ja vam aprendre a desconfiar amb la crisi), seguirem atentes per identificar què no fem prou bé i com podem millorar-ho.
Laura Bergés Saura (membre del comúdelleida)

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest