La transversalitat de les polítiques feministes, eix de la reunió del comúdelleida amb la comissionada de l’alcaldia per tractar polítiques feministes

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , .

La regidora Laura Bergés i la representant del comúdelleida, Elena Ferre, s’han reunit amb Verònica Martínez París, Comissionada de l’Alcaldia per a les Polítiques Feministes a l’Ajuntament de Lleida. En la trobada s’han compartit prioritats per aconseguir polítiques efectives amb implicació de les diferents àrees d’acció municipal.

El comúdelleida posa l’èmfasi en quatre aspectes: l’acció contra la violència de gènere, amb especial atenció a l’explotació sexual; aspectes relacionats amb salut mental; l’urbanisme i la mobilitat amb perspectiva de gènere; i la participació de les dones en la política municipal.

El comúdelleida ha reclamat actuar contra la demanda de prostitució, i amb polítiques d’ocupació, habitatge i empadronament que facilitin l’abandonament de la prostitució. La regidora Bergés ha destacat l’èxit de les accions del comúdelleida en la lluita contra la cosificació de les dones, especialment en relació amb la prostitució. «Des de la seva creació l’any 2015, hem actuat amb iniciatives per eliminar la publicitat de prostíbuls als carrers de Lleida i assolits acords municipals per excloure la publicitat masclista i sexista», explicava la regidora del comúdelleida.

Des del comúdelleida s’ha destacat la importància de polítiques participatives per fer dels barris espais més comunitaris i inclusius, «amb una atenció especial a les necessitats i aportacions de les dones de les dones que han acabat excloses de les dinàmiques institucionals o dels seus barris, com ha passat amb col·lectius de dones joves o migrants, principalment», afegia la representant del comúdelleida Elena Ferre. L’exregidora ha recalcat el paper dels consells de barri oberts a la participació de la ciutadania com un dels espais per incentivar la participació de les dones.

El comúdelleida ha reclamat la incorporació d’una perspectiva de gènere en la redacció del nou POUM i en el model de mobilitat. «L’urbanisme ha de contribuir a una ciutat segura per a les dones, i amb equipaments i mobilitat que faciliti l’organització familiar i comunitària i la cura d’infants i gent gran», especificava l’Elena Ferre.

L’increment dels problemes de salut mental entre les dones, especialment les més joves, i la manca de recursos públics per atendre-la ha estat un altre dels aspectes que ha posat sobre la taula el comúdelleida. Laura Bergés demandat a la Comissionada «un ajuntament més actiu en el desenvolupament d’accions de salut comunitària i en l’exigència a la Generalitat dels serveis que falten en àrees com l’atenció als problemes alimentaris».

Les propostes del comúdelleida han estat ben rebudes per la Comissionada que les ha valorat com alineades amb les línies de treball que s’ha marcat el govern. Tant la regidora Laura Bergés com la representant del grup municipal Elena Ferre han reiterat la seva determinació per treballar en col·laboració amb la Paeria per aconseguir una ciutat més justa i igualitària.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest