Les propostes que portem al ple extraordinari del Centre Històric

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , .

Actuacions factibles a curt termini i accions a més llarg termini al voltant de tres objectius: millorar la convivència, millorar l’atenció a la complexitat i a les persones més vulnerables i millorar l’espai públic per promoure l’activitat i el benestar.

Les propostes que portem al ple extraordinari del Centre Històric sorgeixen de les múltiples aportacions i reivindicacions que el propi veïnat del barri ens ha vingut traslladant als Consell de Zona, en reunions que hi hem mantingut, a través dels mitjans de comunicació i en les múltiples converses informals.
Compartim una diagnosi que ens parla de problemes de convivència, de delinqüència, de marginació, de precarietat, de degradació de l’espai públic i d’ineficàcia de la política per posar-hi remei. També nosaltres hem estat incapaços d’impulsar els canvis que feien falta, i en gran mesura perquè no hi ha hagut un consens ampli, ni a govern ni al conjunt de la Paeria, sobre la urgència i el compromís necessari per tirar-los endavant.

Aquesta pot ser la utilitat del ple extraordinari: compartir diagnosi i posar-nos d’acord en mesures concretes. Comprometre’ns conjuntament a tirar-les endavant, cadascú des de la seua posició.

Aquests són els objectius i propostes que portem al ple.

Treballar per la convivència: actuar contra l’incivisme i la delinqüència

En aquest àmbit, plategem una campanya de sensibilització efectiva, que tingui en compte quins són els problemes d’incivisme i els públics a qui s’ha d’adreçar. En la línia del que ha plantejat la Plataforma Som Veïns.
També ens sumem a la reivindicació d’una millor actuació policial, en coordinació amb serveis socials i educatius. Millor dotació i millors directrius d’actuació que vagin obrint pas a un model de policia de barri que detecti i abordi els problemes abans que es cronifiquin.

Ocupar-se de la complexitat i la vulnerabilitat: actuar per a la inclusió social

Les mesures en aquest àmbit s’orienten a passar d’un model d’assistencialisme precari a un model d’inclusió de qualitat i amb visió de ciutat. El Centre Històric fa temps que ha vingut concentrant els serveis d’atenció i inclusió social de tota la ciutat, a més d’atendre a una població que també acumula molts problemes de precarietat. Fet que ha alimentat el procés de marginalització del Centre Històric.
Per això, proposem mesures per avançar en la descentralització de l’atenció social, i que progressivament el barri aculli només aquells serveis adreçats a la pròpia gent del barri. Les propostes en aquest sentit estan en consonància amb el compromís de polítiques d’atenció al sensellarisme adoptat pel govern, que preveu reforçar els recursos amb dos nous equipaments col·lectius i polítiques de housing first, que han de contribuir a reduir la pressió sobre el servei actualment existent.
En la mateixa línia, també es proposa incrementar els recursos per a les sales de reducció de danys per a persones en situació d’addicció, i progressivament obrir altres centres similars en altres zones.
Es proposa també obrir de forma immediata i senyalitzar els lavabos públics per acompanyar amb alternatives les campanyes de civisme adreçades a la gent que orina al carrer, moltes vegades perquè no té una alternativa.
La venda ambulant irregular que venia realitzat-se a la plaça del Dipòsit i que ara s’ha dispersat pels carrers del barri, es proposa abordar-la amb un projecte de mercat de segona mà, que permeti desenvolupar processos d’inclusió i desenvolupament de l’autonomia personal.

Reformar l’espai públic: actuar per promoure el benestar i l’activitat

Més enllà de l’acció centrada en la convivència o els col·lectius més vulnerables, les polítiques del Centre Històric han de procurar el desenvolupament general del barri, el benestar de tot el veïnat i l’activitat econòmica.
Per això proposem algunes mesures a més curt termini, com el reforç de la neteja, de l’arbrat o la millora de la senyalització, recuperant el terme de Centre Històric. I mesures a més llarg termini, però que s’han de posar en marxa ja, com la vianalització del barri, desenvolupant la proposta que Som Veïns va dur al Consell de Zona.
La implantació de plaques fotovoltaiques a tots els edificis públics amb un model de comunitat energètica, podria ser un instrument per fer front a les necessitats energètiques del barri. Alhora, la gestió comunitària pot contribuir a la creació de comunitat, autonomia i oportunitats de desenvolupament.
També com a mesura a mitjà termini, plantegem el trasllat de l’OMAC al Centre Històric. Es tracta d’un tipus de servei municipal que pot contribuir a una major heterogeneïtat de la gent que usa i camina el barri de forma regular.

 

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest