Lleida ciutat democràtica: Aprofundir en la democràcia municipal, la millor garantia per al bé comú

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , .

El programa electoral del Comúdelleida és una proposta construïda des de la deliberació i participació ciutadana, i està enfocat a aprofundir en la democràcia municipal com a millor garantia per a unes polítiques orientades al bé comú. S’hi inclouen mesures per millorar i innovar en la transparència de l’acció municipal, que permeti un major coneixement compartit sobre la ciutat i un major control sobre la gestió dels béns comuns municipals -aigua, enllumenat, neteja, autobusos, seguretat-. Es plantegen també mesures per desenvolupar mecanismes de deliberació i participació ciutadana que vagin molt més enllà del que el govern del PSC ha entès per participació, i que permetin avançar cap a un govern obert més eficaç i més orientat a les necessitats, interessos i projectes de la ciutadania.

Aquest dijous a les 19h a la Plaça de l’Escorxador presentem els actes de micro obert que posem en marxa des d’avui perquè les veïnes i veïns puguin conversar amb les candidates. Anem als barris a retre comptes i a escoltar propostes, preguntes,… Perquè volem dialogar amb la gent i fugim dels mítings buits de tota la vida.

L’ajuntament és responsable de conèixer i explicar com es gasten els diners i si hi ha un compliment adequat dels contractes i objectius en la gestió d’aquests serveis públics. En aquesta línia es proposa una Fira de la contractació pública i la transparència, que doni compte de la gestió municipal i que permeti que els diferents agents de la ciutat (veïnes i veïns, entitats i associacions, autònoms, pimes, grans empreses) coneguin, en igualtat de condicions, l’acció municipal: com els afecta, en què poden col·laborar-hi, o a quina contractació pública, subvencions o bonificacions poden optar. El programa inclou també un compromís d’acció valenta per defensar l’interès general i si s’escau sancionar o recuperar la gestió dels serveis públics externalitzats en els casos en què les empreses que els gestionen no compleixin amb les condicions tècniques i/o econòmiques previstes en els contractes públics, tant a l’Ajuntament, com al Consell Comarcal o la Diputació.

En quant a participació, a més d’aquestes mesures de transparència que contribueixen a una participació informada, i per tant més útil, es plantegen mesures encaminades a que sigui una participació decisiva i no merament consultiva, i que incorpori formes de cogestió i col·laboració entre la institució i la ciutadania. Es proposa una reforma dels consells de barri per a que siguin realment útils i participatius, i que puguin tenir un paper clau tant en l’elaboració com en la gestió de pressupostos participatius. Una Unitat Mòbil de Participació, la utilització de plataformes telemàtiques i presencials de deliberació, votació i consulta ciutadanes, i la obligatorietat d’aquestes consultes per a decisions que tinguin un impacte econòmic i temporal que comprometi la Paeria a llarg termini, són altres propostes del programa en quant a aposta per la participació ciutadana i el govern obert.

Per facilitar aquesta Paeria oberta i que col·labori amb la ciutadania el programa del Comúdelleida inclou també una proposta de descentralització de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, i d’integració dels tràmits per a que sigui l’administració la que s’atansi al ciutadà i no cada ciutadà el qui hagi d’anar d’oficina en oficina. Es proposa també reequilibrar la despesa que poden suposar algunes d’aquestes mesures amb un estalvi en retribucions a regidors electes i càrrecs de confiança, garantint retribucions justes respecte la responsabilitat, però evitant els abusos i privilegis que hem vist en les nostres institucions.

El compromís del Comúdelleida amb la democràcia deliberativa i participativa i amb la defensa dels drets i llibertats fonamentals, suposa que més enllà de les propostes municipals, el programa reitera també el compromís del Comú amb el dret a de la ciutadania a votar sobre el futur de Catalunya i contra la repressió i judicialització de la política.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest