Moció del Comú perquè la Paeria suspengui la cessió de dades de caràcter personal a tercers

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

Arran de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en referència a la protecció de dades de caràcter personal, molt especialment de la de 1 d’octubre de 2015 per protegir les persones físiques en el tractament de dades personals i en la lliure circulació d’aquestes dades, el Comú de Lleida presenta una Moció per la suspensió de la cessió de dades de caràcter personal a tercers.
L’Ajuntament de Lleida insta la màxima autoritat a Catalunya en la matèria, l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i més específicament als seus serveis jurídics, a que elaborin un informe aclaridor i vinculant sobre els fets referenciats a la present moció. Fins que no hi hagi el citat informe, l’Ajuntament de Lleida suspendrà de forma immediata i preventiva, qualsevol cessió de dades de caràcter personal a tercers, siguin administracions públiques o no, referits a l’objecte debatut en la sentència, d’1 d’octubre, amb les excepcions contingudes en la directiva europea
La moció del Comú insta els serveis d’informàtica municipals perquè procedeixin immediatament a la posada en marxa dels filtres adequats per tal de complir la normativa del Tribunal de Justícia de la UE. També insta a notificar l’acord de ple a totes les entitats que han rebut dades personals de ciutadans d’aquest municipi sense complir la sentència esmentada des del dia 1 d’octubre de 2015, a fi de que procedeixin a la seva cancel·lació.

IMG_20160131_105053

Assemblea Comú


“En un moment en què els ciutadans som desconeixedors d’on van a parar les nostres dades personals, i vist que hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la UE, presentem una moció per defensar els drets dels ciutadans en el tractament de les seues dades” resumeix el regidor del Comú Carlos González, qui remarca la necessitat que hi hagi un informe jurídic vinculant abans de seguir cedint dades personals dels ciutadans a tercers.
El Comú agraeix la inestimable col·laboració de l’advocat Josep Jover per tirar endavant aquesta moció.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest