Moció per impulsar l’atenció a la salut mental

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , .

El comúdelleida presenta al ple de demà una moció per reforçar l’acció municipal en l’atenció a la salut mental i per a que l’ajuntament lideri l’exigència a Generalitat de més recursos i més coordinació per atendre l’increment de patologies mentals.

Davant l’important creixement dels problemes de salut mental provocat per la pandèmia i els confinaments, que agreuja els dèficits que ja arrossegava el sistema d’atenció a la salut mental, el comúdelleida ha mantingut diverses reunions amb professionals del sector per preparar aquesta moció, que arriba al Ple amb el consens del tots els grups després que s’hagin incorporat també algunes aportacions d’ERC, PSC i C’s.

Més implicació de l’Ajuntament en l’atenció a la salut mental

La moció planteja el reforç de l’acció municipal en l’àmbit de la salut mental, desplegant totes les competències pròpies que tinguin relació amb aquest àmbit, ja sigui des de la regidoria de salut, com les de benestar social o joventut.

Es planteja un reforç de la detecció i prevenció dels problemes de salut mental, així com de les accions de promoció de la salut. També es proposa un enfocament de salut comunitària, que compti amb les xarxes de suport comunitari i veïnal per a la detecció de persones amb problemes de salut mental, el seu acompanyant emocional i el suport a les tasques de cura.

La moció proposa que l’ajuntament activi la Taula de Salut Mental, en coordinació amb la Generalitat, per poder generar un mapa local de les necessitats i recursos en matèria de salut mental i dur a terme les accions que es derivin d’aquesta diagnosi.

Atenció especial al jovent

La moció posa especial atenció en mesures adreçades a infants, adolescents i joves, que estan entre els col·lectius més afectats per l’increment de problemes de salut mental. Tal i com indiquen les dades d’atenció als centres de salut mental infantil i juvenil, els casos atesos relacionats amb trastorns d’ansietat, depressió i alimentaris, han augmentat un 50%, i han augmentat també els intents de suïcidi i les autolesions.

Per això, la moció especifica la necessitat de reforçar els serveis municipals de Salut Jove, per incloure-hi programes de Benestar Emocional i professionals de l’àmbit. També es planteja la reclamació a la Generalitat de més personal i més places d’atenció a la salut mental de joves i adolescents a la Unitat de Referència en Psiquiatria Infantil i Juvenil de l’Hospital de Santa Maria, així com la consolidació de la xarxa d’atenció comunitària en salut mental per a joves i infants.

Lideratge de l’Ajuntament per reclamar actuacions a la Generalitat

A més de les accions que pot desenvolupar l’Ajuntament, la moció també planteja que la Paeria tingui un paper més actiu en la reclamació i proposta de mesures a la Generalitat, com a administració competent en salut.

Més enllà de reclamar més recursos, es posa l’accent en propostes per mitigar la falta de professionals, que és actualment un dels esculls a la millora de l’atenció a la salut mental. En aquesta línia, es planteja la necessitat d’ampliar el perfil de psicòlegs que poden accedir a les places PIR’S (psicòlegs interns residents), amb una regulació d’excepció que garanteixi l’atenció a les persones davant la manca de psicòlegs amb especialitat. També es proposa que la Generalitat defineixi un programa clar de les funcions i perfil del conjunt de professionals que complementen la tasca dels psicòlegs en l’atenció a la salut mental.

Finalment, la moció insta la Generalitat a augmentar els programes i recursos de salut mental i a definir un Pla Nacional de Salut Mental amb més recursos per a que els ajuntaments puguin desenvolupar els plans de salut comunitària, que han de ser una peça clau en l’atenció a la salut mental.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest