El Comú fa públic que almenys 13 càrrecs electes, entre ells 4 regidors actuals, s’han beneficiat de multes prescrites

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

El Comú de Lleida ha tingut accés a documentació que demostraria que han prescrit multes d’almenys 4 regidors de l’actual Paeria. Segons la informació a la que hem tingut accés, s’haurien beneficiat de multes caducades -essent càrrecs electes- almenys 12 regidors i ex-regidors de l’Ajuntament de Lleida i un diputat per Lleida al Congrés.
En total l’agrupació d’electors disposa de 57 multes prescrites, d’entre 40 i 200 euros. Si, a banda de les que han prescrit, hi afegim multes donades de baixa per altres motius, caldria sumar-ne 14 més. En la informació a la que hem tingut accés hi ha multes prescrites de càrrecs electes de 5 formacions polítiques:

  • PSC (8 càrrecs electes)
  • CIU (2)
  • ICV (1)
  • PP (1)
  • ERC (1)

No podem comprovar si totes les multes rebudes són verídiques, ja que l’equip de govern segueix incomplint la resolució 98/2017 de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat (GAIP) que ens dóna dret a accedir a la relació de les sancions imposades per la Guàrdia Urbana de Lleida que van ser donades de baixa per prescripció o per qualsevol altre motiu entre 2006 i 2016. De la mateixa forma, només l’equip de govern té accés als motius que han portat a la prescripció de les esmentades sancions.
El Comú de Lleida considera que -fins i tot en una mostra de multes que és limitada i parcial- s’evidencien molts dubtes sobre la gestió que han fet els governs de la ciutat sobre les multes de trànsit. Hi ha casos en què han prescrit fins a 10 multes a una sola persona en 20 mesos, fet que ens porta a pensar que podríem estar davant una possible eliminació sistemàtica de sancions via prescripció. L’equip de govern ha de facilitar a la ciutadania i a tots els grups municipals la informació, indispensable per determinar si hi ha pogut haver alguna vulneració del principi d’igualtat i poder emprendre, si s’escau, les accions que pertoquin. Si és cert que prescriu un alt volum de multes, cal saber per quin motiu, i ens cal tenir tot el llistat per saber si és fruit exclusivament de la mala gestió o hi ha una intencionalitat política.
Davant la gravetat de les informacions que fem públiques, preguntem a tots els grups municipals si consideren que aquests fets requereixen ser aclarits amb celeritat i transparència. Els regidors del Comú posen a disposició de tots els regidors de la corporació la informació de multes prescrites de la qual disposem.
Silenci administratiu davant la insistència a complir la resolució
El Comú, per responsabilitat, opta per fer pública la informació que té sobre multes a la vista que fa 6 mesos que hem demanat a l’alcalde aquesta informació. L’alcalde ha desatès les seues obligacions en aquesta qüestió de forma reiterada:

  • Des del 28 de març coneix la resolució de la GAIP que l’obligava a facilitar-nos la informació en 15 dies, “per correu electrònic en format d’arxiu electrònic reutilitzable”.
  • Davant la nul·la resposta, al ple de maig el Grup Municipal del Comú va formular un prec i l’alcalde es va limitar a respondre: “No crec que els tècnics treguin gaires multes de regidors prescrites i que vagin llençant aquests temes. No crec que trobin. No es preocupi que buscarem si hi ha alguna multa de regidor prescrita. Donaré ordres de que es busqui”, però 6 dies després seguim sense tenir cap llistat ni cap document, només un degoteig de declaracions als mitjans.


Insistim en exigir el compliment d’aquesta i de totes les resolucions de la GAIP, a l’hora que demanem a l’equip de govern que comprovi si aquestes multes de trànsit prescrites són verídiques, fent un seguiment del número d’expedient de cada sanció. Atesa la gravetat dels fets, cal esperar que, per una vegada, la ciutadania tingui respostes diligents de l’equip de govern.
Ens ajustem a les obligacions que marca la llei
No difonem els documents de les multes en compliment de l’article 164.6 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que estableix que els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a què tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l’ens local o de tercers.
Per altra part, complint el que estableix la GAIP, facilitem la informació sense associar la identitat de les persones infractores a la infracció comesa, ni al tipus d’infracció, ni a la quantia concreta de cada sanció.
Finalment, ens semblaria del tot inapropiat difondre noms de persones concretes en base a una informació que, com a resultat de l’incompliment de la resolució de la GAIP per part de l’Ajuntament, és del tot incompleta.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest