Coalició electoral o agrupació d’electors?

La Llei Orgànica 5/1985 del règim electoral general és la que estableix el tipus de candidatures que es poden presentar a unes eleccions municipals, a falta d’una llei electoral pròpia catalana que mai no s’ha aconseguit aprovar. Segons la normativa vigent, doncs, es poden presentar a les eleccions […]