Nou ajornament en l’aprovació del reglament de participació ciutadana

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , .

El nou reglament de participació ciutadana, que segons el cartipàs s’havia d’enllestir a principis de 2016, encara haurà d’esperar. Fa un any i mig ja demanàvem el cessament del regidor Joan Gómez davant la seva incapacitat per tirar endavant l’elaboració i aprovació del nou reglament, que el va portar a gastar 17.000 euros per contractar una empresa privada per fer la seva feina i portar una proposta que comptés amb les aportacions de la ciutadania i els grups polítics. I un any i mig després, ens trobem que la proposta que porta el regidor segueix sense suscitar acords, ni tan sols dels seus socis de govern, de manera que la comissió de drets de les persones i participació celebrada ahir va decidir ajornar la presentació del nou reglament prevista per al Ple municipal d’aquest mes de juliol.

Per al Comudelleida, que tenim en la participació un eix bàsic, l’elaboració d’un nou reglament de participació va ser vista com una gran oportunitat per avançar cap a un govern obert, que compti amb la intel·ligència col·lectiva i les aportacions de la gent per millorar les polítiques públiques, la gestió d’allò comú. Per això, des de l’inici ens vam posar a treballar en una proposta de reglament de participació ciutadana que no només la permetés, sinó que la fomentés i que la incorporés com a pilar bàsic del funcionament municipal.

Vam ser lúnic grup que va presentar dins els terminis previstos una proposta complerta de reglament al novembre de 2015. Vam participar en els tallers convocats pel regidor fins que a l’abril del 2016 ens desmarcàvem del procediment seguit pel regidor, que va menystenir les aportacions i va muntar un procés de participació durament criticat per bona part de les entiats i col·lectius convocats. Ens vam oposar a contractar una empresa privada per fer la feina que corresponia al regidor Joan Gómez. Ara que el regidor ha presentat la proposta elaborada per aquesta empresa, hem fet també aportacions per millorar-la, que altre cop han estat bàsicament ignorades. Sí que han tingut en compte algunes de les nostres aportacions, com afegir una relació clara dels drets de particiapció o la necessitat d’avançar en la redacció del Reglament Orgnànic Municipal per complementar el reglament de participació. Però no s’han incorporat les aportacions més subtancials adreçades a fer de la particpació ciutadana un pilar de la política municipal.

I és que entenem que la proposta persentada per l’equip de govern és molt poc ambiciosa i continua apostant per una participació fonamentalment consultiva. El reglament presentat limita els mecanismes de participació a la proposta i consulta, mai a la decisió; no facilita mecanismes de deliberació horitzontal en els processos participatius; defineix formes de retiment de comptes del resultats d’aquests processos participatius molt poc concrets; i segueix entenent els consells de barri com a espais on la participació bàsicament es limita a escoltar cada sis mesos al regidor de zona. En definitiva, entenem que la proposta del regidor Joan Gómez no respon a una confliança real en el potencial de la participació ciutadana per a la millora de les polítiques públiques, especialment en l’àmbit municipal.

La proposta i les esmenes que presenta el Comúdelleida, en canvi, pretenen avançar en aspectes de democràcia participativa, entenent que aquesta permet ajustar millor les polítiques públiques i la gestió municipal a les necessitats i interessos reals de la gent. Per això, en la nostra proposta posem l’èmfasi en la transparència per tenir una ciutadania informada, requisit imprescindible per a la participació real i efectiva en un govern obert, com a fórmula per cercar el bé comú.

Les nostres aportacions s’orienten fonamentalment a:

  • Millorar el nivell de transparència, adequant els mecanismes al que preveu la Llei de Transparència. Només hi ha participació efectiva si hi ha informació sobre les qüestions en què s’ha de participar.
  • Evitar que el dret a la participació depengui de la voluntat política de l’alcalde de torn, sinó que sigui un dret garantit. La participació és un dret, no una gràcia.
  • Anar cap a una participació amb caràcter decisori i no només consultiu o propositiu. Govern obert vol dir decisions compartides, que incorporin el criteri i les decisions de la gent que està més a prop dels problemes o del terreny en què s’ha d’intervenir.
  • Reformar els actuals consells territorials per convertir-los en veritables espais de participació i decisió ciutadana, que progressivament vagin assumint més responsabilitats en la gestió de tot el referent a l’entorn més proper a la ciutadania, definint entre totes el model de ciutat.
  • Introduir mecanismes de cogestió i autogestió ciutadana dels serveis i equipaments municipals, com a mecanismes de coresponsabilitat en allò públic i comú, així com a eina de creació d’ocupació i desenvolupament personal als barris
  • Introduir mecanismes de finançament popular, que coresponsabilitzin la població de la gestió dels béns comuns, rebaixin els costos financers, i redueixin la dependència de la Paeria respecte les entitats financeres privades.
  • Simplificar els passos que ha de seguir la ciutadania per exercir els seus drets a la informació i la participació, obrint vies tant per a la ciutadania organitzada en entitats formals o informals, com per a les persones que vulguin intervindre a títol individual.

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest