[OPINIÓ] Alliberem les factures de la Paeria

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , .

Que el grup municipal més petit dels 7 que hi ha a la Paeria sigui el que faci públic el contingut de les factures del consistori no és una anècdota, sinó un resum d’on estem instal·lats: allò que l’equip de govern va prometre al maig i no ha fet, ho portem a terme des del Comú. Amb una sabata i una espardenya caminem per fer efectiu el dret d’accés a la informació pública i evidenciem que excuses com els suposats problemes de privacitat són els tristos arguments de qui vol blindar informació perquè no l’interessa que la gent la conegui. En aquesta tasca de responsabilitat hem respectat escrupolosament la protecció de dades de caràcter personal, obviant tot nom de persona i tota informació personal sensible.

El Comú ha fet públic el contingut de les factures 2016

El Comú ha fet públic el contingut de les factures 2016


Hem alliberat el contingut de les factures d’enguany que la Paeria ens ha facilitat i que, malauradament, no són totes, ni de bon tros. Tan sols tenim accés als moviments comptables dels capítols 2 (provisió de serveis), 6 (inversions) i, de manera indirecta, els del capítol 8 (actius financers) perquè va ser inclòs en un decret d’alcaldia. Segueixen tancats a pany i forrellat els altres capítols que conformen les despeses de personal, financeres, transferències corrents, transferències de capital i passius financers. L’equip de govern no ens ha facilitat la totalitat dels moviments comptables.
Per sorprenent que sembli, les factures se’ns lliuren a l’estil del segle passat, en paper i no pas en un format informàtic reutilitzable. Resulta un insult que una administració segueixi malbaratant paper i energia per posar pals a les rodes de la fiscalització dels seus comptes. Hem invertit hores de feina a remenar aquests papers, ordenar-los i classificar factures per partides perquè la informació que contenen pugui ser consultable, de forma clara i comprensible, per qualsevol ciutadà.
El Comú passa el testimoni d’aquesta informació a l’Observatori Ciutadà Municipal de Lleida a qui hem entregat, en codi obert, totes les factures editades de les quals disposem, de gener a abril de 2016, il·lusionats de cedir el relleu a la ciutadania, perquè a través de l’OCM fiscalitzi els comptes de la Paeria. Una institució transparent no hauria de tenir cap inconvenient en facilitar mensualment a l’OCM les factures, en format reutilitzable.
Així ho proposarem a la Comissió d’Economia, on demanarem també que els pressupostos 2017 és desglossin de forma més clara, ordenada i transparent.
Carlos González Iglesias (regidor del Comú de Lleida)

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest