AVÍS LEGAL

RESPONSABILITAT

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts del web http://www.comudelleida.cat, d’ara endavant “la seva web”, on descarregar diferents aplicacions i / o informacions és del “Comú de Lleida”, amb NIF G25824970, amb domicili al Carrer Segrià 23, 3r 1a (CP 25006 Lleida) i amb la gestió del domini d’internet http://www.comudelleida.cat inscrita al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o Interessats a través de correu electrònic a: info@comudelleida.catt o través de correu postal adreçada al  Comú de Lleida, Carrer Segrià,  23, 3r 1a (CP 25006 Lleida).

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de la societat esmentada Anteriorment, propietària d’aquest domini.

El Comú de Lleida s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a super web i per la falta de disponibilitat (caigudes) de la web i anuncia que s’efectuaran parades periòdiques per a manteniment tècnic. A més, el Comú de Lleida es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pot apareixeran en la seva web, sense que hi hagi obligació avisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes modificacions, entenent com suficient amb la publicació al web del Comú de Lleida, http://www.comudelleida.cat

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Tota persona que accedeixi a la web http://www.comudelleida.cat o el Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS i correu electrònic del Comú de Lleida Assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

Tant l’accés al web http://www.comudelleida.cat o el Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS i correu electrònic del Comú de Lleida, com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que es pot fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través dels mateixos, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb Respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia organització, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. El Comú de Lleida no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels usuaris o tercers.

La totalitat de la informació facilitada per l’Usuari a través dels formularis del web http://www.comudelleida.cat o a través dels formularis hiperenllaçats en els comptes del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correu electrònic o SMS haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat al Comú de Lleida mitjançant els mateixos formularis. L’Usuari es responsabilitza de mantenir la informació facilitada actualitzada, de manera que correspongui en cada moment amb la seva situació present. L’Usuari serà l’únic responsable de la informació inexacta que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui al Comú de Lleida o a tercers.

L’ús del web http://www.comudelleida.cat així com l’accés als comptes de les quals és titular  Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS i missatges de correu electrònic implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DELS CONTINGUTS

El lloc web http://www.comudelleida.cat, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilacions i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del Comú de Lleida o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

El Comú de Lleida atorga a l’usuari per a l’ús de continguts propis al lloc web http://www.comudelleida.cat, una llicència Creative Commons Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual 3.0, els termes exactes es poden consultar en aquest enllaç: Llicència de Creative Commons Comparteigual 3.0.

Els Dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al Comú de Lleida i que pogueren aparèixer a la seva web, pertanyen als respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la web, ho pot fer a través del formulari de contacte que es manté en aquesta web.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS

El Comú de Lleida pot incloure dins dels continguts de la seva web, Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS i missatges de correu electrònic, enllaços amb llocs web o xarxes socials pertanyents i / o gestionats per tercers amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet. El Comú de Lleida no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts i serveis de la seva web o de comptes de Telegram, Whatsapp, Facebook, Google+, Instagram, Twitter, Youtube, SMS i correu electrònic i continguts, situats fora de la seva web o de qualsevol altra menció de continguts externs a seva web. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relacions alguna entre el Comú de Lleida i el titular de la pàgina web amb la qual s’estableix. En tot cas, el Comú de Lleida es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquesta lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

POLÍTICA DE COOKIES

La web del Comú de Lleida, http://www.comudelleida.cat, utilitza cookies de tercers amb funcions d’anàlisi, entre altres. Es recomana la lectura de l’apartat de Política de Cookies, del web http://www.comudelleida.cat, on es recull la informació detallada sobre aquest assumpte que pot consultar al següent enllaç: Política de Cookies.

DONACIONS MITJANÇANT EL LLOC WEB, LÍMIT A L’ACCEPTACIÓ DE LES DONACIONS I IRREVOCABILITAT DE LES MATEIXES

A través del web http://www.comudelleida.cat, l’Usuari podrà efectuar donacions al Comú de Lleida. El Comú de Lleida només accepta donacions de persones físiques.

El Comú de Lleida no accepta donacions anònimes o que no estén identificades amb totes les dades assenyalats en el corresponent formulari de donacions com “obligatori”. En cas que l’Usuari faci una donació que no complís l’esmentat requisit, el Comú de Lleida efectuarà una devolució de la mateixa en un termini de tres mesos.

El Comú de Lleida no accepta donacions de persones físiques que, en exercici d’una activitat econòmica o professional, siguin part d’un contracte vigent dels que preveu la legislació de contractes del sector Públic.

En tot cas, tota donació efectuada a través del lloc web del Comú de Lleida, http://www.comudelleida.cat, que compleix amb els requisits abans descrits tindrà caràcter irrevocable un cop confirmada en compliment de l’Article 17 de Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius. En el cas que hagi efectuat una donació a través de http://www.comudelleida.cat, utilitzarem les seves dades per confirmar la seva donació. Qualsevol donació serà confirmada per correu electrònic amb una carta d’agraïment. L’Usuari pot sol·licitar un resum total de les seves donacions emmagatzemades en el sistema per correu postal a Comú de Lleida, Carrer Segrià, 23, 3r 1a, 25006 de Lleida o per correu electrònic a financem@comudelleida.cat

En compliment de les seves obligacions legals, el Comú de Lleida podrà enviar a l’Agència Tributària una llista de donant i donacions efectuades cada any. Igualment, podran ser transmeses per part del Comú de Lleida a altres administracions públiques a les quals la llei autoritzi l’accés, en compliment de les seves obligacions legals, informacions sobre les donacions.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades el present avís legal, lloc web http://www.comudelleida.cat, o comptes del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correu electrònic o SMS i de les activitats a través d’ells desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, en la qual es sotmeten expressament les parts. Per a qualsevol qüestió derivada de la interpretació o compliment que pogués derivar de l’accés o la utilització del web http://www.comudelleida.cat, o dels comptes del Comú de Lleida a Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correu electrònic o SMS, se sotmet als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.