Preocupades per la falta d’impuls a polítiques d’habitatge i de serveis socials que responguin a la desigualtat creixent

Posted on Posted in Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , .

El Comúdelleida ha presentat diverses preguntes en relació a les polítiques de la Paeria per garantir el dret a l’habitatge. Quina ha estat l’actuació de l’EMU per oferir més habitatge públic des de la sortida del comú del govern i com s’està gestionant l’accés als recursos d’habitatge d’emergència per a persones en situació de vulnerabilitat, són dos aspectes que preocupen al grup municipal.

La situació d’emergència social provocada per la crisi del COVID, unida als problemes estructurals que ja s’arrossegaven, ha dut a moltes famílies al límit en l’accés als bens bàsics, entre ells l’habitatge. Davant aquest problema, la normativa catalana i espanyola preveu mecanismes per valorar la situació de vulnerabilitat de les llars i oferir-los alternatives que garanteixin el seu dret a un habitatge digne. Mecanismes requereixen l’acció combinada de serveis socials i d’habitatge municipals, per identificar les situacions de vulnerabilitat i posar a disposició habitatge públic. Per això el Comúdeleida demana informació sobre com s’estan gestionant aquests procediments i reclama una acció més decidida de la Paeria en aquests àmbits.

El parc públic d’habitatge

El comúdelleida ha presentat diverses preguntes a la Comissió informativa de polítiques de gestió urbanística, habitatge i transició ecològica per conèixer l’evolució del parc públic gestionat per l’EMU i l’Ajuntament. Des de la regidoria d’Habitatge i Transició Ecològica, durant aquest mandat s’havien fet diverses actuacions en la línia marcada pel Pacte d’Entesa d’«impuls de l’habitatge social, la rehabilitació i la mobilització d’habitatge buit en mans de grans tenidors». A més de la compra d’habitatge, limitada per les mancances pressupostàries a la Paeria, la regidoria havia promogut convenis amb Sareb, Habitat 3, i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per cessió d’habitatge per a gestió pública. També es va impulsar la rehabilitació d’habitatge d’urgència i per a temporers, a més dels primers programes de masoveria urbana.

El comú vol saber si s’han mantingut aquestes línies d’actuació per anar augmentant l’habitatge públic, en un moment en què sembla que estan repuntant a la nostra ciutat els problemes d’accés a aquest dret bàsic.

Per això ha traslladat a la regidoria preguntes sobre quantes compres d’habitatge s’han fet, quines han estat les actuacions de rehabilitació d’habitatge públic i com ha evolucionat la signatura de convenis amb entitats i organismes públics des del canvi en la regidoria.

Atenció a les persones en situació de pobresa

En la mateixa línia, el comúdelleida ha presentat també diverses preguntes a la comissió de drets de les persones relatives al funcionament dels serveis socials en l’atenció a situacions d’emergència habitacional. El grup municipal ha detectat diversos casos en què en el transcurs de processos de desnonament hi ha hagut retards considerables en la redacció i tramesa dels informes de vulnerabilitat preceptius per accedir als mecanismes de garantia del dret a l’habitatge. Per això, el comúdelleida demana com s’estan gestionant des de Serveis Socials aquests informes de vulnerabilitat i l’accés a la Taula d’Emergència, i presenta una proposta de resolució per agilitzar els mecanismes d’actuació en els casos d’urgència per atendre a les persones en risc de desnonament.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest