Moció per garantir els drets de l’alumnat amb necessitats específiques i reconèixer els del personal auxiliar d’educació especial

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida and tagged , , , , .

La moció reclama arribar al mínim del 6% de pressupost públic en educació i millores en les condicions del personal de suport a les necessitats educatives especials, per garantir els recursos d’un model d’escola inclusiva que pateix la precarització i insuficiència de personal per atendre aquestes necessitats, comprometent la qualitat global del servei educatiu.

Se subratlla la insuficiència financera del sistema educatiu, amb referència als preocupants resultats del darrer informe PISA, que situa Catalunya a la cua de l’estat. “Si volem que l’escola inclusiva funcioni realment, cal una major inversió per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials i garantir així una atenció millor al conjunt de l’alumnat“, defensava la Laura Bergés.

A Lleida ciutat, hi ha 1.853 infants amb necessitats educatives especials, amb una assignació de 1,976 hores de vetlladors i vetlladores per al suport educatiu, segons dades del Departament d’Educació. “Creiem que és una dotació clarament insuficient per obrir les necessitats a les aules, i a més també falta suport en els horaris de menjador o en els desplaçaments al centre, o en els serveis educatius municipals” afegia la regidora del comúdelleida.

Malgrat l’augment pressupostari del Departament d’Educació, l’objectiu del decret d’escola inclusiva, aprovat el 2017, està lluny de complir-se, per aquesta raó demanem un increment significatiu en la dotació econòmica per garantir el desenvolupament adequat d’aquest decret.

El comúdelleida insta al Departament d’Educació a assegurar condicions laborals dignes per als vetlladors i vetlladores que treballen als centres educatius de Catalunya. També es reclama la implementació de la figura de la infermera escolar.

Seguidament, es demana al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi el pressupost del Departament d’Educació fins a arribar a un mínim del 6% del PIB, amb l’objectiu de garantir recursos suficients. A més, s’exhorta el Departament d’Educació a augmentar la dotació econòmica dels programes relacionats amb el desplegament del decret d’escola inclusiva.

Un altre dels acords proposats és que la Paeria realitzi un estudi per conèixer les realitats dels infants amb necessitats educatives especials i poder reforçar el suport per a alumnat amb necessitats especials també en els serveis educatius municipals“, defensava la regidora Laura Bergés.

El comúdelleida ha mantingut reunions amb representants sindicals del món educatiu i d’associacions de famílies per recollir les seues aportacions en la moció.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest