Presentem una moció per un model comercial sostenible i socialment responsable

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , .

La moció del comúdelleida planteja la necessitat de revisar el planejament de Torre Salses, si més no per limitar el tipus d’establiments comercials que s’hi poden instal·lar, fixar obligacions d’aprofitament energètic, i garantir que el promotor es faci càrrec dels costos d’urbanització, incloses les infraestructures de transport públic que caldrà reforçar.

«Des del comúdelleida reiterem que caldria una revisió d’ofici del conjunt del planejament, però en tot cas, demanem que s’hi introdueixin modificacions puntuals per a que el desenvolupament del centre comercial de Torre Salses perjudiqui el mínim possible tant al comerç i restauració de la ciutat, com al conjunt de la ciutadania» afirma la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.

La regidora del comú ha afegit que «l’experiència d’altres ciutats, efectivament, ens mostra que els centre comercials ubicats en la perifèria dels nuclis urbans han suposat un perjudici per al comerç local, en desplaçar el consum dels centres urbans, i a més, generen un increment de la mobilitat en cotxe que perjudica la qualitat de l’aire i els objectius d’acció climàtica».

Limitar la mida mínima dels establiments que formaran Torre Salses

La moció del comúdelleida proposa una revisió complerta del planejament o si més no una modificació puntual per limitar a 5.000 m² la mida mínima dels establiments comercials de les parcel·les destinades a establiment comercial de gran format.

«El PSC, promotor del planejament de Torre Salses, ha volgut esvair la preocupació del comerç de la ciutat posant l’accent en què el centre comercial previst seria únicament per a mitjanes i grans superfícies. Però el planejament vigent remet que es pot establir tot tipus d’establiments comercials, petits, mitjans i grans» denuncia la regidora del Comú.

Exigències de responsabilitat ambiental, fiscal i laboral

Per altra part, la moció proposa fixar les obligacions de màxim aprofitament energètic de les edificacions i zones d’aparcament de les parcel·les comercials, «un aspecte que no s’havia incorporat en un planejament que, com hem vingut denunciant, presenta molts dèficits des del punt de vista ambiental», reclama la Laura Bergés.

El comúdelleida denuncia la falta d’avaluació ambiental del planejament. «Els propis estudis de mobilitat del projecte indiquen un increment del trànsit de fins a 24.000 vehicles en els dies de més afluència, a més dels consums d’aigua, i tot i així no es fa cap avaluació ambiental», reclama la regidora del Comú.

La moció del comú remarca que el promotor s’ha de fer càrrec dels costos d’urbanització, tal com marca la llei, incloent els costos de les infraestructures de transport públic necessàries a conseqüència de la mobilitat generada.

Encara en l’àmbit ambiental, des del comú es denuncia un dèficit de gairebé 50.000 m² en la cessió d’espais verds en el planejament urbanístic de la zona, l’equivalent a 7 camps de futbol, una superfície més gran que els Camps Elisis.

Finalment, el comú també proposa instar a la Generalitat perquè en l’adjudicació de les llicències comercials, «tingui en compte les exigències de transparència fiscal i responsabilitat laboral, garantint que les empreses que optin a l’explotació comercial compleixin rigorosament la legislació i convenis laborals i la legislació tributària i que no tinguin operacions financeres en paradisos fiscals», explica la regidora, Laura Bergés.

Moció  declarativa per un model comercial sostenible i socialment responsable

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest