Pressupostos en comú: pagar menys, amb millors serveis i menys deute

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

Després de dos anys i escaig de feina recollint als barris propostes de la ciutadania i fent una anàlisi exhaustiva dels comptes municipals, el Comú de Lleida presenta una esmena a la totalitat als pressupostos municipals de l’equip de govern que demostra que una gestió responsable i eficaç és possible. La proposta de pressupostos en comú és realista, ja que fa una previsió d’ingressos adaptada a la realitat, evitant inflar-la ja que això augmentaria encara més el deute. És participativa, ja que emana d’un treball de setmanes al carrer per recollir les propostes de la ciutadania, una enquesta posterior per prioritzar partides i un debat en plenari de totes les propostes i la manera d’encaixar-les en els pressupostos. I és eficient, ja que permet que la ciutadania pagar menys, rebre millors serveis i reduir el deute descomunal que arrossega l’Ajuntament.

INGRESSOS: menys impostos perquè els grans propietaris paguen més

Rebaixa del 5% de l’IBI urbà aplicant mesures contemplades per la llei perquè qui més té, mes pagui. L’ingrés de 2,31 milions provinent de fer pagar més als grans propietaris compensa els 2,07 milions que deixaran d’ingressar-se per la rebaixa de l’IBI
Rebaixa del 20% de l’IBI rústic un impuls per al sector agrari que es compensa amb el canvi de fiscalitat als grans propietaris.

Supressió de la taxa d’escombraries: a partir de la idea treballada en l’Escola d’Estiu del Comú, ajuntem en un mateix rebut l’IBI i les escombraries, fet que genera una reducció d’impostos a la major part de la població, principalment a les rendes més baixes. A la pràctica, la taxa d’escombraries es deroga, i aquest ingrés es compensa apujant el tipus d’IBI. Dit d’un altra forma, el cost d’escombraries queda repartit entre tots els propietaris, simplificant i fent més eficient la gestió.
Ingrés de 800.000 € mitjançant la taxa d’ocupació de sòl, subsòl i vol a les distribuïdores de gas, telefonia i electricitat.
Es destinen 160.000 € a bonificacions per a aquells establiments amb terrassa que respectin la normativa i el descans dels veïns i per a ajudes a emprenedors. Obrim pas a les mesures en positiu, que premien qui contribueix al bé comú.

La recaptació es pressuposta de forma realista ja que s’ajusta escrupolosament als ingressos reals dels darrers anys en partides com multes de trànsit, impost de vehicles, zona blava i venda de solars. A tall d’exemple, es pressuposten 2 milions d’euros en venda de solars (dada que respon a la realitat de 2017), un rigor en els comptes oposat al que exhibeix l’equip de govern, que per al 2016 va preveure 4,85 milions quan l’any abans no s’havia ingressat ni un euro.

Esmena ingressos 2018 (PDF)

DESPESES: Impulsar la ciutat, prioritzar el bé comú, la inversió social i l’espai públic

El treball de pressupostos en comú ha generat uns criteris de priorització de despesa cap al bé comú: La ciutadania vol més recursos per a participació ciutadana, transparència i foment de l’ocupació, i també remarca la importància de potenciar les campanyes de civisme, la inversió econòmica als barris i la municipalització dels serveis públics, així com el foment de les energies renovables i les ajudes d’emergència social.
Per poder destinar més recursos a aquestes prioritats cal cercar la major eficiència i eliminar la despesa supèrflua: hem reduït 70 partides per un import total de 8 milions d’euros, llimant, per exemple, la despesa en protocol en 212.000 €.

Establim una dotació total de prop de 7 milions d’euros, sumant un increment important en la partida de neteja, molt reiterada per la ciutadania, que ens porta a uns 13 milions d’euros en total per a les 30 propostes derivades dels pressupostos en comú. Algunes de les aportacions que han rebut més suport (en vermell, les que sorgeixen del procés de pressupostos en comú):
Drets de les persones, cultura i esport ⇒ + 4.038.213 €
En conjunt hi ha un increment de la inversió social actual, minsa i manipulada per l’equip de govern.

 • Casals per al jovent amb acompanyament, esplais i educadors de carrer. 106.000€ per una xarxa de centres juvenils i educadors de carrer.
 • Ampliació de la xarxa de biblioteques municipals mitjançant la rehabilitació d’espais municipals existents abans de construir-ne de nous. 100.000€ per una nova biblioteca de barri.
 • 300.000€ per signar un conveni de col·laboració que acceleri la construcció de l’escola Pinyana.
 • 1.050.000€ més per atenció directa a famílies en risc d’exclusió social.
 • 180.000 € pel compliment de la ILP d’habitatge i pobresa energètica.
 • 455.000€ per la construcció i el manteniment del centre de dia per la gent gran a Cappont.

Economia, consum, pagesia ⇒ + 496.440 €

 • Més places disponibles a les escoles, teatre, conservatori, belles arts casals d’estiu.
 • 665.000€ en ajuts a empreses, formació i foment de l’ocupació.
 • 209.000€ per remodelar i modernitzar el mercat de Balàfia i actuacions de millora al Mercat central.
 • 70.000€ més per promoció econòmica i empresarial.
 • Es pressuposta una nova licitació del Servei de recollida d’escombraries i de neteja viària amb criteris socials.

Medi, animalista ⇒ + 279.874 €

 • 235.000 € per a més zones verdes, jardins, fonts, arbrat i canviar arbres de determinades zones.
 • Subvencions per a la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica (290.000 €).
 • Creació d’espais públics específics per a l’esbarjo i les necessitats dels gossos, que continguin ‘pipi-cans’.
 • 8.700€ per millores en la instal·lació de la canera municipal.
 • 20.000€ per al projecte CES per tenir cura i control de les comunitats de gats fers.
 • 228.000€ per la recuperació del Camí del riu i l’espai de Serrallarga.

Espai públic i mobilitat ⇒ + 3.389.480 €

 • 150.000€ pla de plurianual de rehabilitació i dinamització dels barris.
 • Recuperació i dinamització de la Rambla de Ferran (500.000€) i els Camps Elisis.
 • 542.000 € en pavimentació de vies públiques urbanes i periurbanes, treballs d’infraestructures bàsiques i un pla plurianual de reparació i adequació de voreres.
 • 325.000 € a la millora i ampliació de la xarxa de carril bici.
 • Municipalització de la zona blava i el dipòsit de vehicles per fer-la efectiva al segon semestre de 2018.
 • 750.000 € en manteniment del clavegueram i per solucionar l’abocament incontrolat de Llívia. El Comú aposta per fer una licitació pública de totes les obres de la xarxa d’abastament i sanejament, amb publicitat i lliure concurrència perquè es pugui escollir la millor opció, trencant amb la sistemàtica adjudicació a dit a Aqualia que practica l’equip de govern, i que considerem a les antípodes de l’interès públic.
 • 100.000€ més per al manteniment del cementiri i evitar degradacions de elements patrimoni històric.
 • 203.000€ més per manteniment i senyalització de camins de l’Horta.
 • Incorporació de nous funcionaris al control del compliment dels contractes de totes les licitacions de la Paeria. La manca de control actual suposa una via lliure perquè les concessionàries es puguin saltar amb impunitat els compromisos signats. Això genera pèrdues econòmiques i manca de qualitat en els serveis que reben els ciutadans.

Altres

 • 42.000€ més en transferències a EMD Raimat i Sucs.
 • Establir mecanismes per tal de potenciar la participació ciutadana i millorar la plataforma de la transparència.
 • Transparència control i informació als contribuents sobre les ajudes que es presten, impostos, taxes.

Esmena despeses 2018 (PDF)

Reducció del deute i més transparència

Com a resultat de l’aplicació escrupolosa de criteris d’eficiència i de l’eliminació de la despesa supèrflua, es genera un remanent de 1.080.796 € que permet reduir el deute de la Paeria mitjançant una amortització anticipada.
Transparència i claredat en els comptes detallant en cadascun dels préstecs que té signats l’ajuntament la quantitat que es retorna anualment i els interessos que es generen, alhora que es diu pel seu nom cada partida, frenant l’abús del concepte “genèrica”, un calaix de sastre d’opacitat. Un treball en la línia dels 2 informes realitzats en relació a la contractació externa: La contractació externa de la Paeria, una eina desaprofitada per millorar l’economia, Per decret, a dit i amb contracte menor: retrat robot de la contractació a Lleida.
Esmena ingressos 2018 (PDF)
Esmena despeses 2018 (PDF)

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest