Programa conjunt: propostes sobre Participació

Posted on Posted in Notícies.
  • Necessitem una Democràcia autènticament participativa i decisiva, exercida de baix a dalt. Els ciutadans i les ciutadanes han de poder exercir la iniciativa i alhora el control de l’acció política.
  • És bàsica la creació de reglaments de participació perquè la ciutadania pugui presentar iniciatives als plens, siguin debatudes de manera obligatòria i, si es reuneixen determinades condicions, puguin ser sotmeses a consulta popular en cas de ser rebutjades, amb resultat vinculant per a l’Ajuntament.
  • S’oferirà la possibilitat a col•lectius i partits que no estiguin representats al ple municipal de presentar-hi mocions que obligatòriament hagin de ser.
  • Cal establir noves formes de participació i sobirania que obrin la gestió municipal a la cogestió i l‘autogestió tant dels espais i equipaments públics que, precisament per públics, no són dels ajuntaments sinó dels ciutadans, com a la participació en la confecció dels pressupostos.
  • Tant les actuacions que s’hagin d’efectuar sobre l’entorn més proper de les persones com les obres o inversions de gran envergadura, i de manera especial qualsevol decisió que afecti de manera fonamental el rumb de la política o impliqui compromisos que abastin més d’una legislatura hauran de ser sotmeses, mitjançant consultes, a l’acceptació o el rebuig dels ciutadans i les ciutadanes.
  • Els resultats de les consultes ciutadanes serà vinculant per a l’equip de govern. No n’hi ha prou amb una administració informativament oberta. Cal anar un pas més enllà, cap a la Governança oberta.
  • S’impulsaran dinàmiques de participació de persones que habitualment estan fora d’aquests processos (gent gran, persones immigrades, persones excloses socialment).
  • La Regidoria de participació serà substituïda per una supervisió tècnica transversal.
  • S’impulsaran i afavoriran les assemblees de barri, en què hi tindrien l’oportunitat de participar tots els col•lectius i persones vinculades al barri (associació de veïns, associacions de comerciants, AMPAS…). De manera general es potenciarà la veu de les entitats i associacions ciutadanes, que no poden ser simples corretges de transmissió sotmeses al poder sinó font d’iniciativa i de decisió.
  • S’estudiaran mecanismes per reservar una part del pressupost per a la decisió popular (pressupostos participatius)

 
No es detecten conflictes entre les propostes a aquest nivell general d’intencions. Potser cal que quedi clar si assumim de la mateixa manera la idea de les consultes populars, de la vinculació. També si hi estem d’acord amb la substitució de la regidoria de Participació per una supervisió transversal.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest