Programa conjunt: propostes sobre Transparència

Posted on Posted in Notícies.
 • L’Ajuntament és un instrument de servei a les persones, i aquest servei ha de poder ser fiscalitzat en tot moment per les persones a qui va adreçat.
 • El govern municipal ha de retre comptes davant de la ciutadania. Per això, tot aprofitant les noves tecnologies, la transparència ha de ser absoluta i sense obstacles. A més, es celebraran auditories periòdiques per tal de garantir que la feina es fa ben feta: sense amiguismes, sense despeses supèrflues i amb eficàcia.
 • Totes les contractacions i totes les concessions administratives, independentment del seu import, seran públiques i transparents, i podran ser revisades per la ciutadania. S’evitarà així l’opacitat derivada de la possibilitat de camuflar grans despeses fragmentant-les en petites partides. Seran públics també els ítems de valoració de les adjudicacions així com els puntuacions obtingudes. S’eradicarà el clientelisme.
 • Seran transparents les propostes, debats i processos de presa de decisions, tot publicant en espais destacats, entre altres coses, la documentació i ordre del dia dels plens i de les comissions.
 • El gabinet de premsa de l’Ajuntament no es limitarà a informar de l’acció de l’equip de govern, sinó de les propostes i treball de tots els grups.
 • Apostem per un model de transparència activa, pròpia dels nostres temps, que no es limiti a permetre la consulta de les dades mitjançant tramitació d’instàncies a l’ajuntament, sinó que obri les seves dades a tota la ciutadania i habiliti la seva consulta activa a través d’Internet, simplificant la seva anàlisi.
 • Es proposa la creació d’un Observatori ciutadà del compliment de compromisos adquirits pel govern municipal, en el qual la ciutadania pugui denunciar aquelles actuacions que incompleixin o contravinguin els compromisos concrets i línies d’actuació incorporades al programa electoral.
 • Cal facilitar que la ciutadania analitzi el deute de l’Ajuntament en qüestió i, fins i tot, reclami judicialment la responsabilitat de la part del deute adquirit per equips de govern anteriors que consideri il•legítima. Per això, es permetrà que associacions com l’Auditoria Ciutadana del Deute puguin accedir a tota la informació necessària. En el cas de ser necessari, es contractarien serveis externs de consultoria per poder completar els informes jurídics sobre les irregularitats detectades.
 • Aquests informes no deuen ser només una denúncia pública, són la base per poder demandar la rescissió de contractes fraudulents o abusius que estiguin sagnant les arques i sol•licitar sancions i indemnitzacions a aquells que haguessin obrat indegudament.
 • Els càrrecs electes faran pública llur declaració de béns i retribucions tan bon punt preguin possessió d’aquestes responsabilitats i, finalment, ho tornaran a fer en acabat el mandat.
 • Seran públiques les donacions econòmiques rebudes durant la campanya electoral i, alhora, els seus respectius donants.

Veiem un possible tema que necessita un acord més explícit: la declaració pública de béns dels electes. Pública vol dir davant de les instàncies públiques oficials, o vol dir que qualsevol ciutadà hi pugui tenir accés? Té dret el ciutadà a la invasió de la privacitat del polític o només a la declaració del notari sobre la variació patrimonial durant el temps en què ha exercit la funció política?

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest