Promovem una nova taxa per a que les empreses subministradores paguin més per l’ús de les vies públiques

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , .

El Comú proposa gravar al màxim -fins al límit que permeti la llei- l’ús de l’espai públic per part d’empreses subministradores d’electricitat, gas, aigua, telefonia i fibra òptica, a les quals, fins ara, la Paeria només cobra una part de les taxes que els podria imposar. Actualment s’aplica una taxa 3.4 que reporta 1.994.011 euros, i el Comú aposta per crear una nova taxa per la utilització del sòl municipal per part de les companyies subministradores, com han fet nombroses localitats, com Terrassa o Còrdoba. Això permetria, per exemple, gravar tot el cablejat, les canonades d’aigua o els conductes de gas, tant a l’horta com al nucli urbà.
Com s’aplicarà la nova taxa?
Per poder aplicar la nova taxa (3.3) cal primerament modificar la taxa existent (3.4) i fer-la més restrictiva, per evitar que es trepitgin entre elles, és a dir, per evitar cobrar a les subministradores pel mateix amb dos conceptes diferents. La nova taxa fonamentalment amplia l’àmbit geogràfic d’aplicació, que fins ara es restringia a les vies públiques. Amb la proposta del Comú, passarà a abastar tot el terme municipal: s’inclouran tots els béns d’ús, sòl urbà, vies, carrers i places de domini o servei públic i els terrenys comunals o pertanyents al comú de veïns (les muntanyes comunals, els camins, parcs, aigües de fonts i estanys, ponts i altres obres públiques, carrers, vies i places, d’aprofitament o utilització generals la conservació de la qual i policia siguin de la competència de l’entitat local) exceptuant-se per això els denominats béns patrimonials.
D’aquesta manera, la Paeria -ajustant-se al que permet la llei- multiplicarà els ingressos provinents de les multinacionals d’electricitat, gas, fibra òptica, telèfon mòbil o aigua, que fins ara no arribaven als 2 milions d’euros. Resulta molt feixuc precisar el càlcul d’ingressos que reportarà aquesta nova taxa, atès que seria necessari quantificar tots els metres lineals de canonades, cablejat i conductes en un espai geogràfic molt ampli.
La nova taxa que proposa el Comú no es va poder incloure en el ple d’ordenances fiscals perquè representa una esmena a la totalitat a un expedient que no constava en la proposta que l’equip de govern va presentar. Per tant, calia esperar a la següent comissió d’Economia per iniciar el procediment per implantar la nova taxa, amb els preceptius informes tècnic i jurídic com a pas previ.
DSC_0063
Es grava fins al darrer cèntim els ciutadans, i es passa de puntetes en la imposició a multinacionals
“El govern obvia la possibilitat de gravar més a les multinacionals energètiques que, paral·lelament, estan aconseguint uns beneficis descomunals”valora el regidor del Comú Sergi Talamonte, qui conclou: “L’equip de govern destina tot just mig milió d’euros a mesures per estalviar l’IBI que només arribaran a una petita part de la població, mentre ignora taxes a multinacionals que no estan patint gota la crisi i que podrien suposar uns ingressos més que quantiosos a les arques municipals”.
Nova taxa 3.3

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest