Proposem reforçar la prevenció al Pacte Local contra les Violències Masclistes

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat democràtica, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida and tagged , , , , , .

El grup municipal del comúdelleida ha fet diferents aportacions significatives al Pacte Local contra les Violències Masclistes a Lleida i el seu manifest, destacant la importància de la prevenció en la lluita contra aquest problema social.

Com a part del pacte, el comúdelleida ha proposat incloure com a objectiu prioritari la promoció de la prevenció de les violències masclistes. “Aquesta prevenció ha de consistir en un conjunt d’actuacions permanents i de qualitat, coordinades i planificades estratègicament, amb les eines adequades per transformar les causes estructurals de les violències masclistes” apostava la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.

Des del comúdelleida s’ha subratllat la necessitat d’integrar una eina de sensibilització i prevenció que posi en el centre els drets i les necessitats de les dones, infants i adolescents arreu del món. També ha proposat incloure una definició clara del masclisme com el conjunt de conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones, infants, adolescents i persones LGBTI+, i que alhora imposa un model de masculinitat hegemònica encara valorat com a superior per alguns sectors de la societat. “Aquesta proposta busca conscienciar i educar la població sobre les arrels del problema per tal de prevenir-lo de manera més efectiva“, afegia la Laura Bergés.

Finalment, el Comúdelleida ha suggerit modificar la redacció del pacte per reflectir millor la complexitat de la situació de les dones quan s’incorporen altres eixos de desigualtats socials com la raça, l’ètnia, la classe social, l’orientació sexual, la discapacitat o l’edat. “Amb aquesta modificació, es pretén posar al centre de la lluita contra les violències masclistes els drets i les necessitats de les dones, infants i adolescents, assegurant una resposta més inclusiva i efectiva per a tots els col·lectius afectats“, concloïa la regidora.

Queixa del comúdelleida per la falta de transparència del govern respecte al Pla de l’Estació

El comúdelleida expressa la seva profunda preocupació per la manca de transparència del govern municipal en relació amb el Pla de l’Estació. “En repetides ocasions, durant les comissions, inclosa la de Gestió de la Ciutat celebrada avui, les nostres sol·licituds d’informació han estat respostes sense cap informació“, denunciava la regidora del comúdelleida.

En aquest sentit, el grup municipal critica que la manca de claredat dificulta enormement la nostra capacitat per avaluar la gestió del govern i planteja seriosos dubtes sobre la seva eficiència i integritat.

Es necessiten explicacions clares sobre les dificultats i les valoracions econòmiques associades al Pla de l’Estació. La manca de transparència no només impedeix la nostra tasca sinó que també afecta negativament la confiança en la gestió del govern” explicava la regidora del comúdelleida.

El comúdelleida insta el govern a proporcionar la informació necessària i a millorar la seva transparència. “Sense una comunicació oberta i honesta, resulta inevitable posar en dubte la gestió del govern“. La regidora Laura Bergés ha exigit una resposta immediata i completa sobre l’estat i els detalls del Pla de l’Estació per garantir una gestió transparent i responsable dels recursos públics.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest