Proposem un pla d’actuació per una Lleida neta, amb sensibilització i fent que Ilnet compleixi amb totes les obligacions

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , .

La ciutadania situa la manca de neteja a la ciutat com un dels problemes a resoldre, com hem constatat amb el veïnat en les visites a tots els barris. En la recerca de solucions, el Comú de Lleida farà una proposta al ple de l’estat de la ciutat del proper dia 20. Plantegem un estudi que permeti determinar si els efectius i mitjans són suficients, una campanya de sensibilització, que els agents cívics supervisin que tothom respecta les normes, i que s’obligui a la concessionària a complir íntegrament el contracte, amb més dotació per controlar aquesta i la resta d’externalitzacions.
El pla d’actuació per a una Lleida neta consta d’aquests 5 punts:
1.- L’elaboració d’un estudi proporcionant dades sobre el pressupost, la gestió i els mitjans que destina l’ajuntament a la neteja de la ciutat. Determinar el nombre d’habitants per cada paperera, medi mecànic, treballador / a de la neteja. També procedeix l’elaboració i anàlisi d’una enquesta a la ciutadania que permeti avaluar la percepció d’aquesta sobre la neteja de la ciutat. Enquesta que tingui en compte la satisfacció dels veïns, amb dades segregades per barri, de la neteja en diferents aspectes, com són la brutícia acumulada al carrer i places, els excrements de gossos, els orins humans i animals, les pintades i cartells i la empitjorament produït per cases i locals abandonats així com l’entorn dels contenidors. Afegiu-hi la freqüència amb què es realitza la neteja de les zones més emblemàtiques de les ciutats o dels barris o zones més allunyades per determinar també quins són els barris i les zones verdes, parcs i jardins més deixades i amb el resultat de la estudi començar a implantar les mesures corresponents.
2.-Disseny i implantació d’una campanya de conscienciació ciutadana per a la visibilització d’unes normes de convivència que eduquin no embrutar i valorar els espais de tots i totes. Extensiva als serveis públics (com escoles, centres d’atenció primària, etc.) i espais públics (com places, parcs infantils, jardins, carrers …). També cal recordar les obligacions als propietaris pel que fa a la tinença d’animals de companyia.
3.- Els / les agents cívics vetllaran pel compliment d’aquestes normes així com per l’aplicació als propietaris de les sancions previstes per l’ordenança municipal quan no recullen els excrements dels animals. Així doncs, i paral·lelament, aplicar les següents mesures:
a) Ampliar les zones d’esbarjo per a gossos i regular les zones d’usos compartits.
b) Fer millores i arranjaments a pipicans.
c) Millorar la convivència amb els animals de companyia en els parcs, millorant la senyalització dels espais per a gossos i crear-ne de nous.
d) Fomentar l’ús de l’ampolla d’aigua per netejar l’orina dels animals.
També aquests / es agents poden realitzar les explicacions didàctiques en els centres cívics, les escoles, etc., respecte a la consciència cívica per no embrutar o bé crear una unitat didàctica d’estudi per treballar directament a les escoles en matèria de ciutadania.

4.- Exigir el compliment íntegre del contracte a l’empresa de neteja.
L’auditoria realitzada a Ilnet els exercicis 2014 i 2015, indicava que incompleixen diversos apartats del plec de condicions, com ara la contractació al 50% d’homes i dones, els comptes anuals no es formulen d’acord el Pla General comptable i les Comissions de seguiment del servei no es realitzen en la periodicitat establerta de 6 mesos, motius pels quals el Comú torna a exigir a l’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida el compliment íntegre de les clàusules del contracte i en el seu cas que posi en marxa els procediments sancionadors previstos, especialment greu en els casos de les clàusules de responsabilitat social.
5.- Augmentar la dotació per controlar els contractes i serveis externalitzats.
Com ja va confirmar l’actual Regidora de Gestió dels recursos municipals, la hisenda municipal i polítiques de transparència, en l’últim ple, el departament de contractació està infradotat, de manera que no es pot fer una supervisió completa i exhaustiva del compliment dels plecs de condicions d’aquest servei i d’altres serveis externalitzats. Demanem un increment efectiu de recursos en aquest departament municipal a través de l’oferta pública d’ocupació.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest