Moció per municipalitzar el servei d’autobusos

Posted on Posted in Notícies.

Amb el canvi del model de mobilitat que afronta la ciutat amb els fons Next Generation, cal reforçar el servei de transport públic amb una gestió més eficient.

El comúdelleida presenta una moció per a la municipalització del servei d’autobusos a la finalització del contracte a l’octubre del 2022, per recuperar el control del servei en el context de transformació de la mobilitat a la ciutat.

Reforçar i adaptar el transport públic al nou model de mobilitat

Els projectes d’implantació de la zona de baixes emissions i de transformació del transport urbà que han rebut el finançament dels fons Next Generation, han d’anar acompanyats de la millora del servei d’autobús com a alternativa davant les restriccions al vehicle privat que s’hauran de desenvolupar.

Per al grup del comú, la internalització del servei d’autobús permetria un estalvi en el servei, actualment situat entre els més cars de l’estat, i una intervenció més eficaç de l’ajuntament en la gestió i adaptació de les línies al nou model de mobilitat.

Atès que actualment l’Ajuntament ja està assumint les inversions en vehicles, i estan previstes noves inversions dins els projectes Next Generation que han estat atorgats, la gestió directa permetria fer una planificació i amortització d’aquestes inversions més profitosa per a l’ajuntament.

Una externalització que surt molt cara

El servei de transport urbà a Lleida, en mans privades des del 2002, figura entre els més cars de l’estat per a les arques municipals. La pròrroga del contracte amb Autobusos Lleida SA que es va aprovar al 2012 millorava la retribució per a l’empresa a canvi d’uns compromisos d’increment de viatgers que no s’han acomplert.

Autobusos Lleida va passar a cobrar 4,98 €/km per kilòmetre bàsic i 3,75 euros per kilòmetre addicional -enfront els 3,59€/km  i 2,87€/km  del contracte inicial. A més, es va establir una compensació anual de 327.598 €, que ha anat augmentant en bona part per la necessitat de compensar la caiguda de la recaptació. D’aquesta manera, el cost total del servei per a les arques municipals s’ha situat per sobre dels 8 milions.

L’increment de la despesa no ha suposat millores en el servei. Al contrari, amb les dades a la mà i de forma objectiva, la gestió indirecta del servei de transport urbà de viatgers per part de l’empresa Autobusos de Lleida SA, amb una contraprestació basada majoritàriament en els km recorreguts i no en la qualitat i fiabilitat del servei, ha sigut clarament perjudicial per a la ciutat, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista de promoció i millora del transport públic al municipi de Lleida.

Viabilitat de la municipalització

El servei d’autobusos urbans és un dels serveis públics que es presta mitjançant una contraprestació econòmica en forma de preu públic. Aquest fet facilita molt la internalització d’aquest tipus de serveis atès que els ingressos de l’activitat en forma de bens de mercats supera el 50% dels costos de producció, facilitant la gestió directa del servei i el finançament de les inversions necessàries a traves d’una empresa municipal sense que computin com a deute consolidat amb l’ajuntament.

L’ajuntament, a més, comptarà amb 959.696,10 € dels fons Next Generation per a la transformació digital del transport públic, i amb gairebé dos milions per als eixos de vianants, bicicletes i transport públic de la zona de baixes emissions.

La municipalització, doncs, es presenta com una opció viable i que pot fer més eficient la gestió del servei d’autobusos. Per això, el comúdelleida ha sol·licitat a l’ajuntament els informes tècnics preceptius per poder debatre la moció presentada en el proper ple del mes de març.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest