Propostes per detectar millor les necessitats de la gent gran i reforçar els serveis públics i l’acció comunitària per fer-hi front

Posted on Posted in Ciutat amable, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , , .

El comúdelleida ha presentat 10 esmenes i 4 nous punts per al debat en el ple extraordinari dedicat a la gent gran. Millorar la diagnosi de les necessitats de la gent gran a Lleida, aprofitar les recursos municipals i les xarxes comunitàries existents, municipalitzar els centres de dia i l’atenció domiciliària, i una major exigència a les entitats bancàries per garantir l’atenció a la gent gran, són alguns dels aspectes principals de les propostes del comú.

«Celebrem que el PSC hagi plantejat aquest ple extraordinari i s’hagi obert a negociar les seus propostes», ha manifestat la regidora del comúdelleida, Elena Ferre. «Mentre era a govern, el PSC no va impulsar aquestes propostes que fa ara, ni va fer gaire cas de les propostes que li fèiem des de l’oposició, així que benvinguda la seua preocupació i exigència en aquest àmbit», ha afegit la regidora. En aquest sentit, Elena Ferre ha recordat les promeses incomplertes del PSC de fer una residència a Pardinyes, una altra a la zona del MediaMarkt o la d’incloure un centre de dia per a gent gran al Mercat de Cappont.

Mapejar la situació de la gent gran

Una de les propostes del comúdelleida que s’incorpora a la proposta d’acords del PSC consisteix a fer un mapa segmentat per barris i edats que identifiqui les necessitats de la gent gran, atenent a la situació socioeconòmica, l’estat de salut física i mental o el nivell de dependència i acompanyament que tenen. La disponibilitat d’ascensor o altres problemàtiques vinculades al disseny urbà també haurien de figurar en aquest mapeig.

El comúdelleida ha lamentat que el PSC no acceptés aquesta proposta quan es va presentar a la taula per a l’elaboració del Tercer Pla d’Igualtat Municipal, redactat en l’època de govern socialista: «hem perdut un temps molt valuós, però en tot cas, celebrem que ara el PSC sí que consideri important disposar d’aquest diagnòstic», ha apuntat la regidora Elena Ferre.

Reforçar els serveis municipals amb proximitat i col·laboració comunitària

En relació als serveis municipals, el comúdelleida planteja reforçar l’atenció específica a la gent gran dins el programa de descentralització de l’oficina d’atenció ciutadana. Això ha de facilitar l’accés de la gent gran als serveis i tràmits municipals sense haver de desplaçar-se fora del barri, i sense haver de crear noves estructures específiques per a la gent gran, com planteja la proposta del PSC de creació d’una OMC-Gent Gran.

El comú proposa també la municipalització dels centres de dia de Santa Clara i Mangraners, així com del Servei d’Atenció Domiciliària. El grup considera que cal una reformulació del sistema de cures a la gent gran, que reforci les consideracions de servei públic fonamental per sobre l’afany de lucre. «La pandèmia ha posat sobre la taula les mancances d’un sistema de cures molt precaritzat i entenem que la gestió pública pot garantir millor el servei i la seua coordinació amb la xarxa sanitària», ha explicat Elena Ferre.

El reforç del sistema de cures a la gent gran passa també, per al comúdelleida, per la col·laboració público-comunitària, amb un reforç i coordinació amb les xarxes ciutadanes que tenen cura de la gent gran. Per això, es proposa aprofitar algunes de les experiències i xarxes d’acompanyament de la gent gran desenvolupades durant la pandèmia en col·laboració amb les associacions de veïns i veïnes. En la mateixa línia, el PSC ha acceptat la proposta del comú per aprofitar la xarxa ja existent d’Establiments Amics per reforçar els elements de cura de la gent gran en els establiments comercials, enlloc de crear un segell nou com proposava inicialment el PSC.

Sensibilització i informació

Les propostes del comúdelleida inclouen diverses mesures relacionades amb la informació i la sensibilització. Es proposa recuperar algun format de revista en paper per a la gent gran, que faciliti l’accés a la informació municipal a un col·lectiu molt afectat per la bretxa digital.

El comúdelleida proposa també diverses campanyes de sensibilització ciutadana amb dos objectius. Promoure una ciutat de les cures, atenta a les necessitats de la gent gran, però també sensibilitzar entorn les capacitats i els actius de les persones grans, evitant els prejudicis i estigmes que els afecten.

En relació als programes d’igualtat de gènere adreçats específicament a la gent gran, s’incorpora, a proposta del comúdelleida, una menció específica a la perspectiva LGTBI, tant sovint oblidada en relació a les persones de més edat.

Anar més enllà en l’exigència a les entitats bancàries

Pel que fa a les garanties per una atenció bancària adequada per a la gent gran, el comúdelleida s’ha mostrat contrari a l’enfoc del PSC, que reclama a l’ajuntament la creació d’un codi de bones pràctiques bancàries i d’un segell d’entitats amigues de la gent gran.

Donat que el marc legal ja disposa que totes les persones tenen dret a disposar de serveis bancaris adequats, amb un règim que garanteixi l’atenció a les persones en risc d’exclusió financera, el comúdelleida considera que no té sentit premiar a les entitats per complir la llei. En canvi, sí que cal reclamar a les autoritats competents que facin complir aquestes disposicions a les entitats que no ho estiguin fent.

 

Més info: propostes per a gent gran del programa electoral del comúdelleida

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest