Propostes del comúdelleida per mitigar les pèrdues d’aigua potable a l’Horta i millorar-hi la seguretat dels locals socials

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , .

El comúdelleida ha portat les dues propostes a la Comissió Territorial de l’Horta celebrada avui, on han estat acceptades i seran traslladades a les regidories corresponents.

El comúdelleida, amb la seva representant a la comissió, Marina Pifarré, ha destacat la necessitat de reforçar la seguretat dels locals socials de l’Horta de Lleida. “En una zona de 20.000 hectàrees, hi ha aproximadament deu locals socials on es duen a terme diverses activitats amb una notable participació de la comunitat. No obstant això, l’augment de la inseguretat ha fet evident la necessitat de mesures addicionals“, reclamava la representant.

En aquest sentit, el comúdelleida ha proposat la instal·lació d’alarmes connectades amb la Guàrdia Urbana en tots els locals municipals de l’Horta. “Actualment, són les associacions de veïns de l’Horta les que han de costejar una assegurança per a cobrir la seguretat d’aquests edificis, malgrat ser de propietat municipal“, afegia Pifarré. El comúdelleida considera que aquesta despesa hauria de ser assumida pel mateix ajuntament, garantint així una seguretat per a totes les associacions.

Des del comúdelleida també s’ha plantejat una demanda relacionada amb la gestió de l’aigua potable a l’Horta. “A diferents camins de l’Horta hi trobem problemes i les pèrdues d’aigua potable, per diferents motius de trànsit pesant, maquinàries agrícoles grans i altres“, explicava la representant del comúdelleida.

Per a mitigar aquestes pèrdues, el comúdelleida ha proposat que Aqualia, l’empresa gestora del servei d’aigua, senyalitzi adequadament les canonades. El grup municipal suggereix una senyalització a terra, similar a la utilitzada en les carreteres per a la fibra òptica. Segons la Marina Pifarré, “aquesta mesura té com a objectiu evitar el malbaratament de l’aigua i garantir una gestió més eficient dels recursos hídrics a l’Horta de Lleida“.

Amb aquestes propostes, el comúdelleida reafirma el seu compromís amb la seguretat i el benestar dels veïns i veïnes de l’Horta, així com amb la gestió sostenible dels recursos naturals.

Exemple de la senyalització de canonades d’aigua

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest