Per una Lleida amb qualitat de vida

Volem reduir la densitat urbana en els sectors d’expansió de la ciutat

Volem uns nous barris amplis, menys densos. Volem millorar les vialitats, la sensació d’amplitud en els espais públics. Volem una nova Lleida verda, amable i millorar la qualitat de vida de veïns i veïnes.

La proposta de planejament dels socialistes, si prospera, conformarà una densa trama urbana en detriment de la qualitat de vida dels seus futurs habitants. Per aquest motiu proposem reduir de forma general el grau d'edificabilitat bruta, que en cap cas hauria de superar els 0,70m2 de sostre construir per cada metre quadrat de sol urbanitzable.

 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja el 1965, va emetre un informe tècnic on un comitè d’experts dictaminava que eren necessaris entre 10 i 15 m2 de zones verdes per cada ciutadà. Per aquest motiu proposem elevar a 40m2 zona verda per cada 100m2 edificable.

 
El Comú de Lleida aposta per una Lleida de qualitat i que sigui un pol d’atracció per la implantació d’activitat econòmica. Volem una Lleida capital, verda, amplia, amable i volem posar les bases per convertir Lleida en una ciutat referent, on sigui atractiu viure i treballar.