CIUTAT AMABLE

Volem una ciutat que posi la seva gent al centre de les polítiques municipals. Una ciutat que lluiti pels drets socials, que tingui cura de la infància, la joventut i la gent gran. Una ciutat que promogui els valors i la justícia social, i que prioritzi l’educació i la cultura.

Treballem per construir una ciutat que cuida i té cura de les seves veïnes i veïns, i per impulsar unes polítiques al servei de les persones i allunyar-nos del model de tenir unes poques persones que posen les polítiques al seu servei.

Defensem l’escola pública, les mesures contra la segregació escolar, i treballem per evitar el tancament d’escoles i centres públics als barris. També treballem per garantir drets com el transport escolar i les beques menjadors. Treballem per protegir les famílies en situació de pobresa energètica i per l’impuls de recursos per a la lluita contra la violència de gènere.

Treballem per millorar la qualitat de la Teleassistència i del Servei d’Atenció Domiciliaria, per afavorir l’autogestió i organització autònoma dels joves de la nostra ciutat i per dotar de professionals i educadors de carrer els equipaments municipals.