CIUTAT DEMOCRÀTICA

Treballem per tenir una ciutat amb una Paeria oberta i transparent, on les polítiques municipals emanin de la participació ciutadana i els desitjos de les veïnes. Treballem per construir un municipi que vetlli per la defensa dels drets, per una gestió pública honesta i que s’oposi radicalment a la repressió i la violència.
Hem treballat i seguim treballant en assegurar tot l’accés públic als comptes municipals, als decrets i a la contractació per tal que qualsevol persona pugui conèixer en què es gasta l’ajuntament fins l’últim euro.

Treballem en un nou reglament de participació ciutadana i en una nova xarxa de Consells de Zona que siguin part de l’organigrama de funcionament de l’Ajuntament i òrgan de decisió col·lectiva, i no simples corretges de transmissió sotmeses al poder.
Treballem per formular un nou model de pressupostos participatius que siguin realment participatius i assegurin el compliment de tots els projectes aprovats pels veïns i veïnes.

Defensem totes les consultes ciutadanes i populars, així com el dret a l’autodeterminació. Defensem un procés constituent amb diàleg entre diferents visions del país i amb implicació ciutadana, lliure de polítiques repressives.

Volem apoderar els ciutadans com una tasca fonamental d’un ajuntament realment democràtic, afavorint les condicions per a que les persones prenguin el comandament de les seves vides, com a persones individuals i en col·lectivitat.
Assumim i duem a terme el compromís de manar obeint. És tasca dels regidors de zona explicar l’activitat municipal als districtes i l’acció de govern, però sobretot escoltar les peticions i suggeriments del veïnat i apoderar els consells territorials per fer-los òrgans de decisió col·lectiva.

Treballem a la Diputació per fiscalitzar a fons aquesta institució, per controlar, posar llum i transparència, igual que hem fet i fem a l’ajuntament de Lleida.