Per una estratègia comercial sostenible

Defensem el comerç que ens caracteritza

La construcció de grans centres comercials a les afores de la ciutat suposarà la desaparició del carrer major i de la Lleida que coneixem i estimem.
Volem defensar el teixit comercial de Lleida a la vegada que modernitzem l’oferta de nous formats comercials. Tot ha de formar part d’una única estratègia comercial que potenciï l’eix comercial del carrer major com una referent que identifica Lleida en tota la seva àrea d'influència. Una estratègia comercial que defensi la preservació dels ecosistemes comercials de barri i l’impuls decidit dels mercats municipals. Una estratègia comercial que reconegui com és Lleida, que l’estimi i preservi la seva identitat única.

Condicionar la implantació de mitjanes i grans superfícies

Per tal de no formar esculls a la consolidació dels nous barris residencials i per permetre un creixement ordenat dels nous equipaments comercials proposem que els grans centres comercials no es puguin implantar fins que no estigui consolidada en cada sector la meitat de la trama urbana de caire residencial. Cal evitar la construcció d’un gran centre comercial on no hi ha cases, i cal evitar que la zona de Rufea-instituts esdevingui una nova zona de mitjanes superfícies.

Un POUM per l'interès general

No es pot utilitzar el POUM per defensar l'interès d’un promotor privat de grans superfícies comercials i canviar l'ordenació de tot un sector a proposta seva. El planejament General ha d’estar al servei de l'interès general. Per aquest motiu és necessari revertir l'ordenació del SUR-42 a l’actual planejament.