Volem gaudir dels carrers

Voreres més amples, arbrat i carrils bici segregats

Podem evitar que Lleida segueixi sent la ciutat de voreres i carrers estrets a la que ens han acostumat. Proposem que l’amplada mínima de les voreres sigui de 1,4m per qualsevol nou vial projectat. A més fem una proposta en detall de tipus de carrer amb amplades mínimes de voreres i calçades i amb l’obligatorietat de construir carrils bici en els vials més amples.

Més aparcaments subterranis privats

Cal augmentar la quantitat d’aparcament soterrani privat per eliminar progressivament aparcament en superfície i peatonalitzar carrers. Proposem augmentar fins a 2 aparcaments soterranis per cada habitatge projectat en totes les noves construccions.

Per un sistema d'aparcaments dissuasoris subterranis i públics

Podem millorar la mobilitat de tota la ciutat i reduir el trànsit rodat al centre, amb la creació d’una xarxa de 5 grans aparcaments soterranis en els barris perifèrics de nova construcció estretament lligada amb la xarxa de transport públic. El finançament d’aquests aparcaments soterranis, com a infraestructura comunitària de vialitat es farà a càrrec de les noves promocions d’habitatge, a canvi del desenvolupament prematur dels sectors o a canvi de major aprofitament urbanístic.

Definir els sistemes viaris i estructura urbana dels nous sectors

No es pot permetre un creixement desordenat i caòtic de la ciutat a cop de propostes de planejament per part de les constructores. A més cal ordenar l’entrada a la ciutat de les noves infraestructures viàries com la futura A-14. Per aquest motiu hem de definir en els plànols d’ordenació l'estructura urbana i les vialitats que hauran de tenir els nous sectors a desenvolupar.