Defensem l'Horta de Lleida

L’horta de Lleida és un espai de producció agrària

Volem defensar l’Horta de Lleida, com a zona de producció agrària i motor econòmic del municipi de Lleida. Per fer-ho possible cal evitar fracturar encara més el territori i lluitar contra la pressió especulativa sobre els usos de l’espai rural del municipi. És necessari eliminar les 29 urbanitzacions, disseminades per l’Horta de Lleida, que proposa nou planejament. El que realment cal és potenciar la rehabilitació i ampliació consolidada habitatge lligat explotació agrària.

Valor afegit com a estratègia de futur

Cal una estratègia clara per augmentar la venda de producte amb major valor afegit ajudant tant la gran, però sobretot a la mitjana i petita explotació agrària predominant al nostre municipi. Volem millorar decididament la renda del nostre sector agrícola i ramader perquè esdevingui un motor econòmic de primera magnitud.