Què vota cadascú? El sentit de vot en el darrer ple de la Paeria

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged .

Sentit votacions ple Paeria

26 maig 2017

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Proposta del Servei d’Educació de ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim d’alternança i formació Dual del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil. Col·legi Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació de ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim d’alternança i formació Dual del cicle formatiu de grau superior educació infantil. Acadèmia Martínez.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació de ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim d’alternança i formació Dual del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Centre Integral Ilerna.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació de ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim d’alternança i formació Dual, del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d’aplicacions Web. Centre Integral Ilerna.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació de ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim d’alternança i formació Dual, del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa. Centre Integral Ilerna.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Pla de sanejament financer per al període 2017-2020

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Protocol per a la prevenció, la detecció i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de gènere, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual de l’Ajuntament de Lleida i els seus ens depenents.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta resolució compatibilitat sol·licitada.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació del text del conveni de cessió de l’ús d’espais situats en l’edifici del carrer Tallada, 32 de Lleida, a favor de la Fundació Lleida 21.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de la cessió gratuïta a la Universitat de Lleida d’una finca municipal, situada a l’avinguda de Pinyana, destinada a la construcció d’un centre de recerca de Biomedicina, mòdul II.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de la pròrroga del termini establert en la cessió gratuïta de diverses parcel·les propietat de l’Empresa Municipal d’Urbanisme SL.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per al canvi de qualificació a Subzona de recuperació urbana, clau 1Hru, de part de l’illa compresa entre el carrer de l’Assalt i la plaça del Dipòsit i la delimitació del polígon d’actuació urbanística UA 98, corresponent al mateix àmbit (article 16), promoguda per l’Ajuntament de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’ordenació urbana de Lleida per al canvi de qualificació a subzona de recuperació urbana, clau 1hru, de part de l’illa compresa entre els carrers de la Tallada, Boters, del Veguer de Carcassona i Múrcia i la delimitació del polígon d’actuació urbanística UA 99 , corresponent al mateix àmbit (article 16), promogut per l’Ajuntament de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació i de donar conformitat al Projecte Bàsic i d’Execució d’Adequació de l’Antic Palau de Justícia per a la nova seu del Museu d’Art de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació del text del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i l’Associació de voluntaris del CAAC Lleida, per endegar un programa de voluntariat.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Mocions entitats

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Moció promoguda per la Plataforma ciutadana “Memoràndum” per instar a l’Ajuntament de Lleida la derogació del decret de ruïna de part del recinte funerari de “Santa Cecília”

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Mocions grups municipals

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Moció del Grup Municipal del PP per instar a la Generalitat a donar compliment als acords aprovats pel Parlament de Catalunya sobre l’accés universal a l’educació infantil

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal del Comú de Lleida en defensa de l’autonomia dels municipis i de rebuig a la disposició addicional 27 dels PGE

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal de Crida per Lleida-CUP d’adhesió de l’Ajuntament de Lleida a la campanya mundial de Boicot, Desinversions i Sancions a Israel http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/CRIDA-mocio-BDS.pdf

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

1

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

2

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

3

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

4

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

5

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

6

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

7

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

8

Moció del Grup Municipal de CiU per l’adaptació i aplicació del model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest