Reclamem un finançament just per les entitats socials davant l’increment d’atencions a persones vulnerables

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida and tagged , , , , , .

En el marc de la Comissió Informativa d’Acció i Innovació Social celebrada aquest matí, el comúdelleida ha expressat la seva preocupació per la manca de recursos en les subvencions destinades a les entitats socials de la ciutat, les quals s’enfronten a un augment en el nombre de persones que necessiten atenció.

«Les entitats socials de Lleida estan suplint les mancances institucionals, en el suport i prestació de serveis essencials a la població més vulnerable. I veiem que, mentre augmenten les necessitats, les línies de subvenció que l’ajuntament destina a aquestes tasques estan congelades i fins i tot han patit petites retallades en alguns programes», va declarar Laura Bergés, regidora del comúdelleida.

Les noves convocatòries de subvencions per a entitats socials per a béns de primera necessitat i per a projectes d’acció social s’han retallat en uns 5.000€ cadascuna, en un context d’increment de les persones en situació de pobresa o risc d’exclusió social que requeriria, al contrari, un increment de recursos.

Així, els ajuts per entitats socials per a béns de primera necessitat passen de 45.000 a 40.789€, mentre que les subvencions a projectes d’acció social i suport a entitats socials passen de 49.550 a 44.913€. «Tot i que des del govern es justifica aquesta retallada per l’increment en altres subvencions nominatives i la segregació d’ajuts per a gent gran, entenem que els projectes que s’acollien a aquestes línies de subvenció quedaran afectats», reclamava la regidora Bergés.

El comúdelleida ha destacat la necessitat de reformar el model actual de subvencions, proposant convenis plurianuals que garanteixin una major estabilitat per a les entitats socials. «Les subvencions a curt termini no són suficients per assegurar la continuïtat dels projectes. Necessitem convenis que permetin clarificar els encàrrecs que l’ajuntament delega a les entitats socials i que garanteixin a aquestes entitats un horitzó de finançament més estable per planificar i executar les seves accions amb seguretat», va afirmar la regidora.

Per altra part, el comúdelleida també reclama una major transparència en el sistema d’ajuts que faciliti l’anàlisi de la seua efectivitat i que ofereixi una mapa més clar del total de recursos i la seua distribució entre les diverses entitats.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest