Cronologia

2013

Març. Primeres reunions. Presa de contacte.

Maig. Adopció del Consens de mínims i del manifest del comúdelleida. Ens marquem com a objectiu treballar per crear una candidatura que agrupi col·lectius socials i partits polítics que comparteixin el consens de mínims.

Juny-octubre. Primers contactes amb marees i col·lectius ciutadans.

Novembre. Presentació de la web. Constitució de l'associació després de descartar ser un partit polític.

2014

26 gener. Primera assemblea "general". Amb més d'un centenar de persones, acordem iniciar formalment els contactes amb col·lectius i partits.

Gener-abril. Contactes amb entitats ciutadanes i primera presa de contacte amb partits polítics. Primeres aparicions en premsa.

6 d'abril. L’assemblea aprova participar al multireferèndum i a l'OCM i ASDP. Procés Constituent constata les coincidències entre el Comú a l'àmbit local català.

25 de maig. Participació amb 2 taules en el Multireferèndum de Lleida. A la pregunta de Lleida, el 90,5% vota sí a la gestió directa del servei de l’aigua. Resultats

Maig-juny. Primeres parades informatives sobre el comúdelleida al carrer.

29 de juny. Festa Suma i Som-hi a Pardinyes que reuneix ciutadans, membres de col·lectius socials i de partits per construir una alternativa municipal a Lleida.

8 de juliol. Constitució d’una taula de partits per explorar la confluència. S’hi convida a ERC, ICV, Esquerra Unida i Alternativa, CUP, Procés Constituent, Partit Pirata, Nova Esquerra Catalana i Podem. La CUP declina participar-hi.

Juliol-setembre: es desenvolupen propostes de programa a partir del treball a la taula de partits.

18 d’octubre: es valora la tasca de contactes amb partits polítics i entitats ciutadanes, i s’adopta un marc programàtic de confluència, basat en lo comú dels programes dels diferents partits, entitats, moviments socials i experts amb qui ha anat contactant i treballant el Comú.

25 d’octubre: Evidenciant que l’intent de confluència en una coalició de partits no tira endavant, el Comú decideix promoure una agrupació d’electors, oberta a totes les persones i organitzacions polítiques i socials que comparteixin el marc programàtic i el model organitzatiu assembleari.

Novembre-desembre: S’explora la confluència amb la Crida, plataforma endegada per CUP, SEPC i Arran per agrupar sectors d’esquerra, però excloent ERC, ICV-EuiA i NEC, en tant que havien participat en el model ciutat amb la seva participació en governs del PSC anteriors.

13 de desembre: Després de confirmar que en el moment present la confluència amb els partits no es concreta, el Comú decideix no tancar cap porta però seguir el seu camí buscant suports al carrer i treballant en el Codi Ètic, el marc organitzatiu i el programa.

2015

Gener-febrer: campanya de recollida d’adhesions per valorar el suport al projecte i accions de denúncia de la gestió de la Paeria. Es denuncia mala gestió, privatitzacions de serveis públics que ens surten cares als ciutadans, privilegis polítics, connivència entre l’alcaldia i entitats financeres...

15 de febrer: s’aprova el Codi ètic, el Marc organitzatiu i el reglament de primàries del comúdelleida.

Març: Campanya Un amic, dos adhesions per doblar el suport al Comú i arribar a les 2.000 persones adherides. En 15 dies passem de 1.200 a 1.985 adhesions.

15 de març: 2.000 adhesions al comúdelleida. L’assemblea decideix presentar la candidatura de l’agrupació d’electors del Comú i endega el procés de primàries per a la confecció de la llista.

24-28 de març: procés de primàries per confeccionar la llista electoral. Hi participen 578 persones i l'assemblea aprova per consens que encapçali la llista el Carlos González.

1 d'abril: inici de la campanya de recollida d'avals a l'agrupació d'electors comúdelleida.

20 d'abril: Al tancament del període de recollida d'avals, el comúdelleida presenta als jutjats 2.100 avals validats pel secretari municipal, dels més de 2.400 recollits. Se supera àmpliament el mínim de 1.500 avals requerits per poder presentar la candidatura.

8-22 de maig: Campanya electoral per a les eleccions municipals. El comúdelleida centra la campanya en la presència al carrer i a debats organitzats per entitats socials, per explicar el seu programa i la proposta de pla de xoc per activar polítiques al servei de les persones.

24 de maig: Eleccions municipals. 3.787 persones voten comúdelleida, que obté 2 regidors a la Paeria. Aquí podeu veure el discurs d'investidura dels nostres regidors.