Comissió de garanties

La Comissió de garanties és l'òrgan encarregat de garantir els drets de les persones adherides i de tenir cura que es compleixin els principis fonamentals del Comú de Lleida recollits al Consens de Mínims, el Codi Ètic, el Marc Organitzatiu i la Guia de Participació. La Comissió de Garanties està formada per entre 4 i 6 persones elegides en Assemblea. Actualment està formada per Amaia Rodrigo (representant), Sònia Sanz, Teresa Estany i Xavier Pelegrí. La comissió es reuneix de forma ordinària i de forma extraordinària quan és necessari per analitzar casos i emetre recomanacions. Tota persona adherida que necessiti posar-se en contacte amb la Comissió de Garanties ho pot fer a través del següent correu electrònic: garanties@comudelleida.cat.