Programa 2023: Amb el comú passaran coses

El Comú de Lleida presenta el seu Programa Electoral 2023 per a aquestes properes eleccions municipals.


Amb el Comú passaran coses. I passen, i han passat quan hem estat al Govern i quan hem estat a l’oposició. Perquè el programa i les actuacions del Comúdelleida no són brindis al Sol, no són cants de sirena per enganyar els incauts, no són promeses genèriques que no comprometen a res.

El programa del Comúdelleida és un pla real d’acció municipal, amb compromisos viables, ajustats a les competències legals, comptabilitzats d’acord amb la capacitat econòmica de la Paeria.

Per això el programa del Comúdelleida no pot ni vol prometre mesures que representin gastar més del que es té, sinó generar recursos, gastar diferent i gestionar i controlar millor. Prioritzar i optimitzar. Decidir importàncies i urgències i gestionar de manera més eficaç.

Què generes, de què disposes, on poses i on treus. Prioritzar unes despeses sobre unes altres és la manera en què els ideals i les paraules es converteixen en fets. Per això a les pàgines següents trobareu les prioritats del Comúdelleida en els principals àmbits que afecten la vida de la ciutat. Generació de treball i de riquesa. Drets i benestar de les persones, que al cap i a la fi és l’objectiu al qual serveixen la resta, en la salut, en l’habitatge, en la seguretat, en les polítiques socials. Transformació del model energètic i ambiental, de la manera en què vivim la ciutat, els seus espais, la seva verdor, la seva aigua, els seus residus, les seves energies que tants estalvis, ingressos i canvis radicals poden generar.

Hi trobareu també un apartat sobre com tot això, totes aquestes concrecions dels ideals només són possibles amb una gestió eficaç des de la Paeria, optimitzant les estructures en què actuen els seus treballadors i treballadores, generant recursos, exercint un control rigorós sobre la despesa. Encara hi trobareu un altre apartat, complementari, sobre la complicitat de la ciutadania, sobre la participació, sobre el treball i la il·lusió compartida per l’Administració i per la Ciutat.

 

 

Col·labora econòmicament