Dret a l’educació

Comentava en una entrevista l’expresident González que, conversant amb una diplomàtica finesa, aquesta li va explicar que ella havia acabat en el món de la […]