Una nova oportunitat per a Lleida

Presentem al ple municipal una moció per a la retirada del POUM i l’apertura d’un procés per consensuar un planejament general que obri noves oportunitats […]