Que ningú us amagui res: totes les votacions que hi ha hagut en el darrer Ple de la Paeria

Posted on Posted in Notícies.

Com cada ple, en pro de la transparència hem recollit en format comprensible tot el que es va votant. I -com veureu- aquest ple s’emporta el rècord en nombre de votacions.

Sentit vot ple Paeria 28 octubre 2016

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Joan Milà nou director tècnic de RRHH en substitució d’Esther Reig

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta per aprovar la destinació de l’edifici de titularitat municipal situat a Rbla Ferran 13, per a la nova seu del Museu d’Art Jaume Morera

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Expedient Ordenances Fiscals 2017

Esmenes Comú

Retirada

1

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

2

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

3

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

4

Esmenes Crida

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

7

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

8

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

9

Retirada

10

Retirada

11

Retirada

12

Esmenes ERC

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

13

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

14

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

15

Retirada

16

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

17

Expedient Ordenances fiscals 2017

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament 2016

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta resolució compatibilitats sol·licitades

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta creació d’un lloc de treball tècnic amb adscripció al Consorci del Turó de la Seu Vella

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Compte General 2015

Desestimació al·legacions presentades per CIU

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Desestimació al·legacions presentades per Comú

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Aprovació compte general

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de la desafectació del servei públic de diversos contenidors del servei municipal de neteja viària i de recollida de residus

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació provisional del Pla especial urbanístic del Parc Urbà del Centre de Fauna Vallcalent

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Contractació: Proposta d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació sotmès a regulació harmonitzada i tramitació de forma anticipada, del servei del Pla d’actuacions subsidiàries en edificis i solars a la ciutat de Lleida i inici de la licitació

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Esmena PSC

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de l’informe de les al·legacions a l’Ordenança municipal de la venda no sedentària a Lleida i aprovació definitiva del text de l’Ordenança.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació del Conveni, subscrit en data 10 d’octubre de 2016, entre la Fundació Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida per a l’execució d’actuacions del programa “Catalunya Emprèn”.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació del text del Conveni de col·laboració entre les Associacions de Comerciants de la ciutat de Lleida i l’Ajuntament de Lleida, per a la promoció de les actuacions en via pública per tal de

dinamitzar el comerç

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Mocions entitats

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Moció promoguda pels sindicats CGT Lleida, SEPC Lleida i IAC en suport als 27 i més

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Mocions grups municipals

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Moció del Grup Municipal del Comú de Lleida de recolzament a la proposició de llei per derogar LRSAL

http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/10-16-MOCIÓ-Comú-Derogació-RSAL-cat-v1.pdf

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

1

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

2

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

3

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

4

Moció del Grup Municipal de CiU per un mercat amb una filosofia sostenible, propera i de ciutat

http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/Moció-CIU-per-un-mercat-amb-una-filosofia-sostenible-propera-i-de-ciutat.pdf

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

1

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

2

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

3

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

4

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

5

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

6

Moció del Grup Municipal de Crida Per Lleida-CUP per una ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/mocio-crida-habitatg.pdf

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal d’ERC-Avancem per la redacció d’un nou Pla de museus de la ciutat de Lleida

http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/ERC_moció_museus.pdf

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest