A 24h de la comissió de Transparència, cap resposta sobre si compareixerà Larrosa i cap documentació sobre la concessió de l’aigua

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

A poques hores que se celebri la Comissió Especial de la Transparència seguim sense resposta a la petició de compareixença del responsable de l’àrea de concessions i polítiques en relació a l’aigua, Fèlix Larrosa, per tal que doni compte de la gestió i el seguiment que es fa de la concessió actual a Aqualia Aigües de Lleida. Tampoc no se’ns ha fet arribar res de la documentació sol·licitada, cap informe de gestió, ni de control del deute.

Fins ara els grups municipals compten només amb els informes de la pròpia concessionària, mentre que la manca d’informes i documentació per part de la Paeria impedeix supervisar la concessió i saber si s’ajusta al que estableix el contracte. En pro de la transparència, l’escassa informació que se’ns ha facilitat sobre cost d’obres i certificacions l’hem posat a disposició de tots els grups municipals.

Des de la presidència de la Comissió de la Transparència hem sol·licitat que en la sessió d’aquest dijous 11 d’octubre la regidoria responsable de l’àrea de concessions i polítiques en relació a l’aigua ens faci arribar la següent informació:

1- Informe sobre el procediment de seguiment i fiscalització de la gestió de la concessionària del servei d’aigua potable i sanejament per part de l’Àrea de Concessions de l’Ajuntament, incloent el nombre de funcionaris assignats en aquesta tasca especifica i les seves funcions.

2- Informe de la situació actual del deute amb la companyia i previsions de la seva evolució.

3- Informe dels dèficits actuals de la xarxa d’aigua potable i clavegueram i previsió d’execució de noves obres del pla d’inversions.

4- Copia de documentació acreditativa del cost real de la obra i descripció tècnica de cada una de les inversions realitzades per la companyia des del 1994. que inclogui com a mínim la memòria valorada de les incidències en les despeses, l’acta de la posada en funcionament, l’informe tècnic i econòmic del projecte i el plec de condicions.

Des de la presidència de la Comissió volíem lliurar tota aquesta informació als grups municipals abans de la propera sessió de la Comissió Especial de la transparència, fet que no serà possible perquè, a 24 hores de la seua celebració, no se’ns ha fet arribar res.

Atenció als mitjans de comunicació

La Comissió tindrà lloc el dijous 11 d’octubre  a les 10h, a la Sala Macià , Edifici Sant Francesc,  5a. planta. Després de la comissió de la Transparència, un regidor del Comú de Lleida atendrà als mitjans en el mateix indret.

Més informació sobre la concessió de l’aigua:

La factura que paguen les famílies de Lleida per l’aigua és ara tres vegades i mitja més alta que fa 13 anys

La concessió de l’aigua, inviable: un deute de més de 40 milions a Aqualia

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest