Primàries

| Coneix la gent de la llista |

El comúdelleida ha realitzat un procés de primàries obertes en que obria la participació en la llista electoral a totes les persones de la ciutat que comparteixin el Codi Ètic, el Marc Organitzatiu i els principis programàtics del comúdelleida, que són fruit del treball per la confluència desenvolupat en els darrers anys.

Per fer el procés d’elecció de candidats transparent, eficient i il·lusionant vam plantejar un procediment de primàries que s'ha regulat a partir de les premisses del reglament de primàries.

Calendari del procés de primàries va ser el següent

  • 27 de gener: Assemblea de validació de candidatures
  • 16-17 i 23-24 de febrer: Votació presencial al carrer (votació oberta a la ciutadania)
  • del 16 al 24 de febrer: Votació telemàtica (per a inscrits)
  • 3 de març: Assemblea segona volta i proclamació de la llista electoral

Primera volta

En la primera volta, tota la ciutadania va poder votar 7 persones de la llista de 12 que conformaven el primer tram de la llista electoral del comúdelleida. El resultat dels 1.151 vots va ser el següent:

Resultats Votació primera volta

Primàries obertes

Candidat@s vots
1 Sergi Talamonte 854
2 Elena Ferré 848
3 Sonia Martínez 768
4 Marina Pifarré 717
5 Jordi Cipriano 665
6 Macià Pelegrí 657
7 Helena Motos 632
8 Carla Galeote 629
9 Alfred Sesma 592
10 Francesc Beà 589
11 Carme Hernández 475
12 David Salcedo 435

Percentatges

Segona volta

En la segona volta es va verificar que els resultats de la primera volta complien amb tots els criteris de paritat fixats per la llei i els autoexigits pel Comú, i l'assemblea va validar i ratificar per consens la llista definitiva, exactament igual a la que va resultar dels vots de la ciutadania.
| Coneix la gent de la llista |