Primàries

| Coneix la gent de la llista |

El comúdelleida ha realitzat un procés de primàries obertes en que obria la participació en la llista electoral a totes les persones de la ciutat que comparteixin el Codi Ètic, el Marc Organitzatiu i els principis programàtics del comúdelleida, que són fruit del treball per la confluència desenvolupat en els darrers anys.

Per fer el procés d’elecció de candidats transparent, eficient i il·lusionant vam plantejar un procediment de primàries que s'ha regulat a partir de les premisses del reglament de primàries.

Calendari del procés de primàries va ser el següent

  • 23 d'octubre: Assemblea de validació de candidatures
  • 12, 13, 19 i 20 de novembre: Votació presencial al carrer (votació oberta a la ciutadania)
  • del 12 al 20 de novembre: Votació telemàtica (per a inscrits)
  • 27 de novembre: Assemblea de segona volta de les primàries: proclamació de la cap de llista i ordre definitiu dels cinc primers llocs de la llista electoral

Primera volta

En la primera volta, tota la ciutadania va poder votar 3 persones de la llista de 5 que conformaven el primer tram de la llista electoral del comúdelleida. El resultat dels 320 vots va ser el següent:

 

Segona volta

En la segona volta es va verificar que els resultats de la primera volta complien amb tots els criteris de paritat fixats per la llei i els autoexigits pel Comú, i l'assemblea va validar i ratificar per consens la llista definitiva, exactament igual a la que va resultar dels vots de la ciutadania.