Com funcionen les primàries

| Coneix la gent de la llista |

El comúdelleida presenta una candidatura a les eleccions municipals de Lleida 2019 i obre la participació en la llista electoral a totes les persones de la ciutat que comparteixin el Codi Ètic, el Marc Organitzatiu i els principis programàtics del comúdelleida, que són fruit del treball per la confluència desenvolupat en els darrers anys.

Per fer el procés d’elecció de candidats transparent, eficient i il·lusionant plantegem un procediment de primàries que es regula a partir de les premisses del reglament de primàries que resumim a continuació.

Calendari del procés de primàries

 • 27 de gener: Assemblea de validació de candidatures
 • 16-17 i 23-24 de febrer: Votació presencial al carrer (votació oberta a la ciutadania)
 • del 16 al 24 de febrer: Votació telemàtica (per a inscrits)
 • 3 de març: Assemblea segona volta i proclamació de la llista electoral

Què es vota?

Es fa un procés d’elecció a dues voltes, a cadascuna d'elles s'escull:

Primera volta: els integrants de la llista

Ordenar les 12 persones que conformen el primer tram de la llista electoral. Aquest ordre s’establirà segons els vots de la participació ciutadana i segons els criteris de paritat fixats per la llei.

Segona volta: qui encapçala la llista

Un cop finalitzada la votació de primàries, l’assemblea escollirà per consens qui encapçala la llista electoral. La persona serà escollida d’entre les que hagin estat votades per almenys el 5% dels votants i manifestin conformitat per encapçalar la llista. La llista es completarà amb els candidats a segon tram i l’ordre d’aquests es decidirà en assemblea, a proposta de la comissió de candidatura.

Com es vota?

Cal marcar obligatòriament 7 noms dels 12 que conformen la llista de candidats. Busquem afavorir una llista plural, diversa, àmplia i complementària.

Qui vota?

Aquestes són unes primàries obertes a tots els ciutadans de Lleida. Poden votar presencialment, en taules de votació al carrer, totes les persones amb residència a Lleida que presentin DNI o NIE.

On es vota?

Votació telemàtica

Inscriu-te a la plataforma de votació telemàtica del comúdelleida i valida't per poder votar des del mòbil o des de l'ordinador de casa (del 16 al 24 de febrer).

Votació presencial

Taules de votació al carrer (16-17 i 23-24 de febrer).

Mapa dels punts de votació Lleida centre

Mapa dels punts de votació Lleida centre

Lleida centre
 • Plaça Paeria (matí i tarda)
 • Plaça Mossén Cinto Verdaguer, davant de l'Espai Funàtic (matí i tarda)
 • Mercat de Pardinyes (matí dissabtes)
 • Carrer Sant Antoni, davant l'església de la Sang (matí i tarda)
 • Plaça Europa (matí i tarda)
 • Avinguda de les Garrigues amb Doctora Castells (matí i tarda)
 • Plaça Ricard Viñes (matí i tarda)
 • Pius XII amb Passeig de Ronda (matí i tarda)
La Bordeta
 • Plaça de Sant Jordi (matí i tarda)
Horta
 • Serrallarga (dissabte 16)
Sucs
 • Plaça Major (dissabte 23)
| Coneix la gent de la llista |