Un clam per la transparència

Posted on Posted in Notícies.

Article i rèpliques publicats a la premsa local

Un clam per la transparència

Els comptes ocults de la Paeria

Per tres vegades –dues per e-mail i una per telèfon– m’he adreçat durant l’últim any a la Regidoria d’economia i hisenda de la Paeria que el senyor Ros presideix per preguntar com accedir als comptes detallats, al detall de les factures del qui i el quant de les actuacions municipals. Per tres vegades he rebut el silenci per resposta. I per això parlo de comptes ocults, sense la més mínima interpretació maliciosa, perquè ocult és allò que defuig la transparència. Heus aquí l’origen del meu article, una sana, ciutadana i frustrada voluntat de saber. Perquè per poder avaluar la feina dels nostres representants, per criticar la seva gestió o bé per lloar-la, els lleidatans necessitem saber, necessitem tenir informació, i no entenc perquè un ciutadà qualsevol –vull creure que no és cap qüestió personal– rep com a única resposta el silenci.

I per això parlo de comptes ocults, sense la més mínima interpretació maliciosa, perquè ocult és allò que defuig la transparència.

Qui més qui menys forma o ha format part d’alguna associació o d’algun club, ni que només sigui de l’AMPA d’una escola, i tots tenim present la reunió anual en què el secretari o secretària de l’associació presenta el resum dels comptes i acaba dient: si algun soci té interès a veure el detall de les factures les trobarà en aquelles carpetotes que hem deixat sobre aquella taula. Normalment ningú no les consulta, per falta de temps, de ganes, de coneixements o per pura confiança en la gestió de la junta, però les carpetes hi són. Com ha de ser. Quant duraria la junta d’un club que no permetés l’accés dels seus socis a les factures?
calers
Sé que el senyor alcalde em pot remetre als pressupostos que publica la Paeria, o als comptes que publica la Sindicatura de comptes de la Generalitat, o fins i tot podria dir-me que si vull saber en què es gasten els diners només em cal fer un tomb per la ciutat, però no és un resum el que jo li demano. Ja sé quant es destina a salaris del personal de l’Ajuntament o quant es pressuposta per al manteniment d’equips informàtics o de les vies públiques en general, però ningú no pot avaluar aquestes xifres si no coneix el detall de la despesa. Quines actuacions es van fer en la remodelació de tal plaça o de tal carrer, qui la va fer i quant va costar? Només amb aquestes dades podré, pobre filòsof de mi, acudir a tècnics o empreses que dominin el tema, perquè em diguin si l’actuació els sembla correcta i el preu raonable. Sense el detall, naveguem sense referències. No avaluarem de la mateixa manera la renovació dels vestidors d’un pavelló si ha costat 25.000 euros que si n’ha costat 300.000. Tan senzill com això.

Quant duraria la junta d’un club que no permetés l’accés dels seus socis a les factures?

Al web municipal consta la puntuació que va atorgar l’organismeTransparency International a la Paeria l’any 2009. La mitjana surt força bona, però si un ho mira per parts, resulta que l’epígraf realment important, el de la transparència econòmicofinancera, rebia una puntuació del 36,8 sobre cent, un 3,68 sobre deu, un claríssim Insuficient en termes escolars que alteraria els nervis de qualsevol pare o mare. L’equip del senyor Ros no ha penjat al web cap qualificació o avaluació posterior sobre la seva transparència econòmica, cosa que ens fa suposar que no ha progressat adequadament.
comptes
La meva argumentació d’avui és senzilla, a l’abast de tothom i allunyada dels discursos filosòfics en què m’embranco de vegades, però això no vol dir que no hi hagi filosofia al darrere. I tant que n’hi ha! Una clara filosofia del poder. Una reivindicació sense fissures de la sobirania popular. Un recordatori que vostè és el representant que hem elegit els lleidatans, però que el poder que li hem cedit és nostre, de tots els ciutadans i ciutadanes de Lleida, i que nostres són els diners que vostè gestiona. Quan ens deixarà saber què fa amb els nostres diners, senyor Ros?

Vostè és el representant que hem elegit els lleidatans, però el poder que li hem cedit és nostre, de tots els ciutadans i ciutadanes de Lleida, i nostres són els diners que vostè gestiona.

Molts ciutadans i ciutadanes de Lleida anhelem un govern que no s’amagui, que no tingui por a defensar el seu projecte i cadascuna de les seves concrecions.

Molts ciutadans i ciutadanes de Lleida somiem que un dia no gaire llunyà podrem saber de manera fàcil i transparent com es gestiona allò que és de tots. Hi tenim dret.

Cada cop són més les veus que clamen. I cada cop en seran més. No en dubteu.
Joan Manel Bueno
Professor de filosofia i escriptor.


La Paeria, 10 sobre 10 en transparència

SR. DIRECTOR:
Sr. Joan Manel Bueno, considero lloable el seu interès pels afers públics, però rebutjo enèrgicament les acusacions que planteja en el seu article, ja que no s’ajusten a la realitat. Fent un símil amb la seva afirmació, l’Ajuntament de Lleida té un 10 sobre 10 en transparència econòmicofinancera. És a dir, no només ha progressat adequadament, sinó que és alumne avantatjat, i ha tret un excel·lent.
Curiosament, el seu article recull les da- des de la Fundació Transparency International (ITA) corresponents al 2009, i cita la pàgina de la Paeria, quan al web municipal també figuren les dades més actuals. L’ITA ha qualificat amb un 88.2 (sobre 100) l’índex general pel que fa la transparència de l’Ajuntament de Lleida, l’any 2012, cosa que ens situa per sobre de la mitjana de les administracions locals (72,2), i també per sobre de la qualificació de l’any anterior, que era de 83,8.Això demostra l’interès de l’equip de govern per millorar, cada any, la informació a la ciutadania. L’enquesta anual de l’ITA ens ha atorgat una nota de 84,6 (també per sobre de la mitjana, fixada en un 76,3) en la relació amb els ciutadans i la societat. Pel que fa la transparència econòmicofinancera, la transparència en les contractacions de serveis, i la transparència en matèria d’urbanisme i obres públiques, hem obtingut amb la màxima nota: un 100 (sobre 100), nota de la qual no cal dir res més.
També li recordo que tots els comptes municipals estan sotmesos permanentment al control intern i extern, ja siguin les despeses, els contractes o les subvencions. Els funcionaris municipals, el Secretari General, l’Interventor i els regidors municipals, siguin o no del govern, vetllen perquè totes les operacions econòmiques, comptables i financeres siguin d’acord a Llei i adequades a les partides pressupostàries aprovades al Ple. També hi ha mecanismes externs de vigilància i control, com ara la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Cuentas.
Els pressupostos municipals, publicats al nostre web (www.paeria.cat) són consultables per tothom. Contenen totes les partides de despeses i d’ingressos del conjunt de l’Ajuntament de Lleida, és a dir que inclouen també les empreses, organismes, etc. Pel que fa a l’examen d’expedients per part del públic en general, la Llei deixa ben clars les formes i els motius pels quals pot accedir-hi, que és l’interès directe sobre l’afer. I en aquest sentit, des de la Regidoria se li facilitarà la informació que demani, dintre dels criteris de respecte a la Llei orgànica de protecció de dades personals.
Montse Mínguez
Tinenta d’alcalde i regidora d’hisenda.


Transparència econòmica (resposta a la resposta de la sra Mínguez)

Gràcies per la vostra resposta. Teniu tota la raó quan dieu que les meves dades sobre l’avaluació de la transparència econòmica estaven desfasades. L’avaluació actual és de 100. Déu n’hi do! I jo sense adonar-me’n. Perquè resulta que a l’hora de la veritat no hi ha manera de saber què s’ha gastat en res si no ets el que en diuen part interessada –com si tots els lleidatans no fóssim part interessada–.

A l’hora de la veritat no hi ha manera de saber què s’ha gastat en res si no ets el que en diuen part interessada –com si tots els lleidatans no fóssim part interessada–.

Interpreto, doncs, que la puntuació de 10 sobre 10 el que vol dir és que es compleix la llei. Em felicito i felicito l’equip de govern que almenys compleixi la llei, cosa que molts altres no fan. Però els ciutadans de Lleida volem que el nostre govern vagi més enllà del que li exigeix una llei poruga. Perquè som part interessada, molt i molt interessada, a saber el què, el com i el quant d’allò que es fa a la nostra ciutat amb els nostres diners.
Joan Manel Bueno
Membre de la plataforma comúdelleida.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest