Una proposta global de #PressupostosEnComú amb menys impostos, millors serveis i reducció del deute

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , .

El Comú de Lleida fa una esmena a la totalitat als pressupostos i plasma en la proposta de pressupostos en comú el resultat de 4 anys de feina als barris, recollint propostes de la ciutadania, i de feina al despatx amb una anàlisi exhaustiva dels comptes municipals.

Els nostres comptes demostren que una gestió responsable i eficaç és possible, i es fonamenten en 3 premisses:

 • La participació (amb debats i recull de propostes durant 4 anys)
 • El realisme (previsió d’ingressos adaptada a la realitat)
 • L’eficiència (permet que la ciutadania pagar menys, rebre millors serveis i reduir el deute).

INGRESSOS: menys impostos perquè els grans propietaris paguen més

L’opció del Comú és reduir l’IBI urbà un 4% i compensar-ho amb major recaptació dels grans propietaris, que hauran de pagar més, introduint així certa progressivitat en l’impost com permet la llei i es fa a gairebé totes les ciutats. Suposaria un respir per al petit i mitjà empresari i per a la població en general, després d’anys en què han patit un autèntic ofec amb l’IBI “igual per a tothom”.

Rebaixa del 20% de l’IBI rústic un impuls per al sector agrari que es compensa amb el canvi de fiscalitat als grans propietaris.

Supressió de la taxa d’escombraries ajuntant en un mateix rebut l’IBI i les escombraries, fet que genera una reducció d’impostos a la major part de la població, principalment a les rendes més baixes. A la pràctica, la taxa d’escombraries es deroga, i aquest ingrés es compensa apujant el tipus d’IBI. Dit d’un altra forma, el cost d’escombraries queda repartit entre tots els propietaris, simplificant i fent més eficient la gestió.

Es manté la taxa d’escombraries només per a grans productors i per aquells que des de la introducció del porta a porta no reciclin adequadament.

Mitjançant la nostra proposta de modificació de la taxa d’ocupació de sòl, subsòl i vol obtindríem uns ingressos addicionals de 800.000 euros de les distribuïdores de gas, telefonia i electricitat

S’ajusta la previsió de venda de solars a les vendes reals, evitant així imports irreals per a finançar inversions.

DESPESES: Impulsar la ciutat, prioritzar el bé comú, la inversió social i l’espai públic

Es prioritza la despesa cap al bé comú, amb més recursos per a participació ciutadana, transparència, foment de l’ocupació, campanyes de civisme, inversió econòmica als barris i la municipalització dels serveis públics, així com el foment de les energies renovables i les ajudes d’emergència social.
La diferència entre ingressos i despeses permet un estalvi de 19 milions que cobreix amb escreix el capítol d’inversions, que, per tant, serien 100% executables des de l’1 de gener de 2019.

 • Pressupostem al capítol 1, despeses de personal, l’increment del 2,5%, com reflecteix l’acord del Govern Estatal amb els Sindicats, per tal que pugui ser efectiu immediatament sense haver de fer cap modificació pressupostària, baixant per tant la partida del Fons de Contingència.
 • Increment del5% en seguretat vial. Increment d’un 10% de la plantilla de Guàrdia Urbana. Proposta per la formació i contractació continua a través de l’IMO dels agents cívics.
 • Inversió 315.000 euros en carril bici
 • Increment aportació al pla de voreres proposat l’any 2017 en els Pressupostos en Comú i que és una de les principals reivindicacions de la ciutadania.
 • Reforç campanyes informatives Porta a Porta (35.000 €)
 • Aposta ferma per l’economia circular
 • Increment de les inversions al cementiri (18%)
 • L’estalvi en consums en enllumenat públic va a inversions, els beneficis col·lectius no es privatitzen
 • Increment de la despesa social fins als 19 M€ (+1,5 M€) amb més dotació de personal als barris per informació i tràmits sobre Llei 24/2015.
 • La majoria de subvencions passen de nominatives (a dit) a competitives (per mèrits)
 • Es dobla pressupost cooperació i s’obre la participació ciutadana a escollir projectes a l’exterior.
 • Millora del finançament de les EMDs de Sücs i Raïmat i de projectes per l’Horta de Lleida.
 • Més recursos contra el bullying, tant a l’escola com fora d’ella, en col·laboració amb Gencat
 • Dotació de personal per a nous plans estratègics de cultura i comerç
 • Proposta xarxa biblioteques públiques municipals
 • Més recursos a l’esport semi-professional, amb especial incidència al femení, i recuperació del velòdrom
 • Conveni per incrementar recursos al Museu de Lleida, cura del patrimoni i neteja i manteniment urgent pel Palau de Vidre
 • Més aportació al PCiTAL, una vegada que ja hem aconseguit pressupostar les pèrdues acumulades (7,7M) que arrossega el Consorci
 • Apostem per l’absorció de l’organisme autònom de Turisme de Lleida
 • Adquisició software de codi obert, impuls del Big Data i de la formació de Pèrits Informàtics
 • Reforç de la protecció al consumidor i impuls al coneixement i compliment de la nova regulació de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Oferim transparència i claredat en totes aquelles partides genèriques que la nostra tasca de control a l’ajuntament ens ha permès desglossar, fent transparent el destí concret dels recursos, que sovint es camuflava en expressions genèriques com “altres despeses de funcionament”. Ex: renting de la Ciutat Esportiva de Balàfia.

Reducció del deute i més transparència

Com a resultat de l’aplicació escrupolosa de criteris d’eficiència i de l’eliminació de la despesa supèrflua presentem una esmena a la totalitat pressupost amb superàvit de 1,3 M€ un cop fetes les inversions de gairebé 13 M€ i la reducció del deute del 10% del capital pendent.

Respecte del pagament d’interessos mantenim el criteri de prudència financera i per això destinem 1,4 M€. També hem realitzat ajustos tant en ingressos com en despeses després de no haver rebut fins aquest dilluns la proposta de l’equip de govern.

Annex I CdLl despeses- Pressupostos Paeria 2019

Annex II CdLl ingressos- Pressupostos Paeria 2019

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest