Aquí teniu el que ha votat cadascú al ple Paeria d’aquest divendres 29 d’abril

Posted on Posted in Paeria and tagged , , .

Junta general ordinària EMU (aprovació comptes anuals 2015)

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones

Proposta d’aprovació de les Bases específiques de diferents línies subvencionadores de l’Àrea de Benestar Social de la Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones de l’Ajuntament de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de les Bases específiques de la línia subvencionadora «Ajuts a projectes de promoció i protecció de la salut i sensibilització envers la salut pública» de la Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de les Bases específiques de la línia subvencionadora «Ajuts a projectes adreçats a les entitats juvenils» del departament de Joventut de la Regidoria de Polítiques per als Drets a les Persones

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de les Bases per a la concessió de microcrèdits per afavorir autoocupació juvenil i la creació d’empreses promogudes per a joves.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Regidoria de Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i l’Esport

Proposta del Servei de Cultura d’aprovació de les Bases Específiques de Subvencions Línia 1, “ Ajuts a Projectes d’Entitats Culturals sense ànim de lucre de la ciutat de Lleida”.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació d’aprovació de les Bases específiques de diferents línies subvencionadores del Servei d’Educació de la Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació I els Esports.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació d’aprovació de les bases per a la concessió de microcrèdits per assolir el nivell d’excel·lència de llengües per a l’any 2016.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació d’aprovació de les Bases reguladores de les Subvencions per al foment de la participació en Activitats Extraescolars per tal d’afavorir l’èxit escolar. Curs 2016 – 17.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació de ratificació de la pròrroga del conveni signat en data 16 de gener de 2015, entre l’Ajuntament de Lleida i el col·legi Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia per al curs 2016-2017 per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual el cicle formatiu de grau superior d’educació infantil.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació de ratificació de la pròrroga del conveni signat en data 16 de gener de 2015, entre l’Ajuntament de Lleida i l’Acadèmia Martínez per al curs 2016-2017 per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual el cicle formatiu de grau superior d’educació infantil.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació de ratificació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Lleida per

promoure, impulsar i desenvolupar, en Règim d’Alternança i amb formació dual, el cicle formatiu del grau superior d’educació infantil a l’Institut Ronda.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Esports d’aprovació de les Bases específiques de subvencions per a dues línies subvencionadores (Línia 1: Projectes adreçats a activitats d’entitats d’esports col·lectius i Línia 2: Projectes adreçats a activitats d’entitats d’esports individuals).

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació

Proposta del servei de Participació Ciutadana d’aprovació de les bases específiques de les diferents línies subvencionadores de la regidoria de Participació Ciutadana Drets Civils i Cooperació.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió de microcrèdits per afavorir l’autoocupació femenina i la creació d’empreses promogudes per dones.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de les bases per la concessió d’ajuts a projectes d’entitats de dones amb personalitat jurídica pròpia de l’Ajuntament de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de les bases del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida i de la convocatòria

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Expedient de modificacions de crèdit al pressupost de Turisme de Lleida 2016 per baixes per anul·lació.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament 2016 (I).

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Expedients de reconeixement de crèdits de despeses efectuades a l’any 2015 i anteriors de l’Ajuntament de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta resolució recurs de reposició interposat en data 25/02/2016 per E.L.G. contra l’acord d’aprovació de la plantilla i catàleg/RLT de l’Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autònoms.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta resolució recurs de reposició interposat en data 25/02/2016 per A.B.R. contra l’acord d’aprovació de la plantilla i catàleg/RLT de l’Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autònoms.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’ocupació i l’emprenedoria

Proposta d’aprovació de les bases reguladores de les línies de subvencions pel foment del comerç local associat i per a la protecció dels drets de les persones consumidores, de l’àmbit de promoció de la ciutat de l’Ajuntament de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria 2016 del concurs Gimcana destí Europa

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per reajustar el traçat de l’avinguda Victor Torres, entre el carrer dels Alamús i el pont sobre el ferrocarril, d’accés al SUR 42 (afecta l’article 197.6 que regula el SUR 42, els polígons d’actuació urbanística UA 51 UA 51 BIS i UA 73 i el sector F de la Bordeta i es crea el polígon d’actuació urbanística UA 96).

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació del text del Conveni de gestió urbanística, entre l’Ajuntament de Lleida i l’entitat EUROFUND INVESTMENT LA VILLA SL, per a l’execució del desdoblament del vial de Víctor Torres i la seva prolongació i la modificació de l’ordenació urbanística del sector SUR 42, Torre Salses.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Sentit votacions ple Paeria – Mocions Entitats

Moció promoguda per DonaBalàfia Associació, Vocalia de la Dona de l’AVV Balàfia i la Comissió de la Dona de la FAV de Lleida i província per demanar que en nomenclàtor de futurs carrers i places de la ciutat tinguin preferència els noms de dona per tal de començar a corregir l’enorme diferència quantitativa i greuge històric entre noms masculins i femenins de carrers i places de la ciutat de Lleida. http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/mocio-greuge-comparatiu-de-gènere-noms-carrers.pdf

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Sentit votacions ple Paeria – Mocions grups municipals

Moció del Grup Municipal de Crida per Lleida-CUP de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir.

http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/4-16-CRI-Mocio-CRI-sensepor.pdf

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal de C’s per instar a les operadores de telecomunicacions a implantar la fibra òptica a totes les zones de la ciutat que actualment tenen mancances en cobertura. http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/cs-fibra-optica.pdf

1 PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

2 PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

3 PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal de CiU per tal de modificar de forma imminent l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre l’Increment de valors dels terrenys de Naturalesa urbana per tal d’aplicar una bonificació sobre la mateixa. http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/ciu-modif-ord-fiscal.pdf

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal del Comú de Lleida per garantir l’accés a la informació dels regidors. http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/4-16-Moció-COMU-acces-info-regidors.pdf

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest