60 nous agents, implementació de la policia de barri i més zones 20 i 30, mesures del Comú per a una seguretat que garanteixi la convivència

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , , .

El programa del Comúdelleida proposa una visió global de la seguretat, que garanteixi la convivència pacífica a la ciutat amb mesures per millorar la seguretat als carrers, però també la seguretat que proporciona tenir un habitatge i els subministraments bàsics, la seguretat en el treball, la seguretat jurídica per a les empreses que treballen amb l’ajuntament o la seguretat dels sistemes tecnològics públics.

La millora de la seguretat ciutadana s’aborda amb una combinació de mesures relacionades amb la Guàrdia Urbana i els agents educadors, la inclusió de criteris de seguretat en el nou planejament urbanístic i en la gestió de l’enllumenat públic, i la participació ciutadana. El programa, a més, concreta algunes de les prioritats en matèria de seguretat als diferents barris, a l’Horta i als polígons industrials.

Es proposa un increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana en uns 60 nous agents, millores en els equipaments i la formació, i una racionalització de l’estructura del cos, que permeti implementar la policia de barri, alhora que es garanteixen les diverses tasques de contenció, de seguretat viària i tasca administrativa del cos. Es planteja també la col·laboració entre veïnat, teixit empresarial, serveis socials, comunitat educativa i guàrdia urbana per abordar de manera integral la seguretat als barris, l’horta i les zones industrials, per tal de millorar les tasques de prevenció des d’un abordatge integral dels problemes.

Des de l’urbanisme, es proposen mesures per millorar la il·luminació dels carrers i una revisió del planejament general que prioritzi el gaudi segur dels carrers i places, incorporant la mirada de la mainada, la gent gran i les dones en el disseny de la ciutat. Aquest model de ciutat, s’acompanya de propostes de reducció i pacificació del trànsit, amb propostes de peatonalització i d’ampliació de zones 20 i 30 i de reducció de l’ús del cotxe, que suposin una millora en la seguretat vial però també en la seguretat mediambiental i la salut de les persones.

Pel que fa a l’activitat de l’Ajuntament, el programa del Comúdelleida inclou propostes d’utilització de programari lliure que millora la seguretat i privacitat de les nostres dades, alhora que permet un estalvi i major sobirania tecnològica a l’ajuntament. Igualment, es posa l’èmfasi en un canvi en la gestió de la contractació pública que valoritzi la seguretat laboral de les empreses que treballin amb l’ajuntament, i que garanteixi la seguretat jurídica per a aquestes empreses en igualtat de condicions.

Finalment, el paquet de mesures del programa del Comúdelleida en matèria d’habitatge, garanties als subministraments bàsics i millora dels serveis socials, completen aquesta visió global de la seguretat, millorant les garanties dels drets bàsics, reduint els problemes de desigualtat, i generant entorns més dignes per a totes les persones.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest