CIUTAT CAPDAVANTERA

Volem construir una ciutat entre totes que se situï al capdavant en la transformació social, energètica i econòmica que requereixen els nous canvis del segle XXI. Volem una ciutat que aprofiti les noves oportunitats i aposti per la innovació i el desenvolupament sostenible i ecològic. Volem promoure l’autoconsum individual i col·lectiu mitjançant energies renovables.

Apostem per una lluita ferma contra el canvi climàtic i per millorar el manteniment dels edificis públics en l’estalvi d’energia i d’aigua. Volem un pla integral de ciutat per l’eficiència i la sostenibilitat energètica. En la contractació pública ètica treballem per introduir clàusules socials, ecològiques i feministes.

Per avançar cap a una mobilitat sostenible cal un impuls decidit per l’ús de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal, com patins i patinets elèctrics. Apostem per dotar la ciutat d’una xarxa de carrils bici segurs que connectin els barris i el centre de la ciutat.

Apostem per un sistema d'aparcaments dissuasoris subterranis i públics per reduir el trànsit rodat al centre, amb la creació d’una xarxa de grans aparcaments soterranis en els barris perifèrics de nova construcció estretament lligada amb la xarxa de transport públic.

Volem voreres més amples i eliminar les barreres arquitectòniques per a les persones amb dificultats de mobilitat. Volem una mobilitat segura, còmoda per a tothom i accessible per a qualsevol persona a peu, amb cotxets, carrets de la compra, cadires de rodes o vehicles de mobilitat personal per a discapacitats.