El Comú planteja un pla de xoc d’actuacions urgents que aturi tota obra innecessària i atengui les necessitats reals de les persones

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , , .

A partir d’una anàlisi detallada de les possibilitats pressupostàries, l‘agrupació d’Electors del Comú de Lleida implementarà en els primers mesos de legislatura tot un seguit de mesures recollides en un Pla de xoc, la part del nostre programa electoral que contempla les iniciatives més urgents. El Comú fa un cop de timó en els criteris de despesa actuals, atura tota obra innecessària i tota despesa prescindible i prioritza les actuacions que tenen a veure amb les necessitats reals de la gent, amb especial atenció a l’habitatge, la pobresa energètica, l’ocupació, la transparència i la participació. A partir de demà, el Comú farà taules rodones a les places de diferents barris de la ciutat per exposar el seu projecte, començant per Pardinyes.

Des d'aquest diumenge 3 de maig, taules rodones del Comú al carrer

Des d’aquest diumenge 3 de maig, taules rodones del Comú al carrer

Bona part de les mesures del Pla de xoc es poden dur a terme amb els pressupostos de 2015 ja aprovats i parcialment executats, mentre que d’altres entrarien en vigor a partir de l’aprovació dels nous pressupostos de 2016 al voltant de sis eixos: necessitats de les persones, transparència, participació, gestió econòmica, administració municipal i càrrecs polítics, i model de ciutat.

Primer, les persones!

Posem per davant de qualsevol altra consideració el compromís amb les necessitats de les persones. En aquest sentit ens sembla vergonyós que l’actual equip de govern computi com a acció social els 11,5 milions d’euros que paga en Seguretat social pels seus treballadors. Per als 6 primers mesos, proposem un increment pressupostari de més de 1.000.000 d’euros destinats a necessitats vitals de les persones. Els primers mesos, a més d’aquest increment que bé resoldrà un bon nombre d’emergències, hauran d’aprofitar-se per posar en marxa tota la maquinària necessària per obtenir el màxim rendiment del canvi d’orientació pressupostària que es veurà en tota la seva extensió als pressupostos del 2016, en què ens comprometem amb un increment en inversió social de 5.000.000 d’euros. Les xifres són realistes, i no hem volgut caure en l’engany d’incloure-hi determinats ingressos que no és segur quan es podrien cobrar ni en quines quanties, com són els derivats de les sancions sobre els habitatges buits.

El pla de xoc no és un conjunt de promeses que no es podran complir, sinó que hi ha un esforç per dotar-lo de viabilitat econòmica amb les mesures que podeu veure detallades en l’annex del pla de xoc, i que contemplen, com estableix el nostre codi ètic, un estalvi del 30% de les retribucions dels càrrecs electes del Comú i en el nostre equip assessor eventual, un estalvi en comunicacions postals, contractes de prestacions i serveis així com en ordenació i promoció turística. La principal partida d’estalvi seria la inversió nova en infrastructures i béns destinats a l’ús general, amb una reducció dràstica de 4.000.000 d’euros. «No té cap sentit fer ni una sola obra nova mentre hi hagi persones a Lleida sense les necessitats mínimes vitals cobertes en qüestions com l’alimentació, l’habitatge i la pobresa energètica», conclou el cap de llista del Comú, Carlos González.

Algunes de les mesures destacades del Pla de xoc del Comú de Lleida

  • Prioritzarem els esforços adreçats a l’ocupació laboral, impulsant els llocs de treball en empreses del tercer sector social, de reciclatge urbà, rehabilitació d’habitatges i de ledificació, i relacionades amb les energies renovables. Impulsarem la dinamització de l’horta de Lleida: producció ecològica i de proximitat.
  • Aplicarem la llei catalana del dret a l’habitatge i anul·larem l’ordenança fiscal actual sobre pisos buits que ha demostrat que no funciona i n’impulsarem una de nova que, d’acord amb la Llei Catalana d’Habitatge, agilitzi els possibles processos de sanció. El govern de la Paeria no ha instruït cap procediment sancionador, tot i que a la ciutat hi ha més de 7.500 pisos buits, del quals prop de 700 estan en mans de les entitats bancàries.
  • Dedicarem especial atenció i recursos a l’atenció de les persones sense sostre, donarem suport explícit a la PAH i no implicarem la Guàrdia Urbana en cap desnonament, declarant Lleida ciutat lliure de desnonaments. L’Ajuntament disposarà d’un fons de rescat social suficient per cobrir les necessitats més urgents de 1.500.000 d’euros.
  • Davant l’estimació que unes 5.500 famílies pateixen pobresa energètica, aturarem qualsevol tall energètic
  • Promourem de manera immediata una moció en contra del consorci sanitari de Lleida així com tot un conjunt de mesures en participació i transparència que podeu veure al document adjunt.

El Comú inicia aquest diumenge i fins al dia 22 de maig una sèrie de 12 taules rodones al carrer per exposar el pla de xoc i el programa electoral a la ciutadania i escoltar les propostes i inquietuds de la gent dels diferents barris.
taulaRodonaGeneral
 
 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest