El Consell Comarcal se salta el contracte i afavoreix Alessa quan incrementa el preu del servei de menjador

Posted on Posted in Comú de Lleida, Consell Comarcal, Notícies and tagged , , .


El Comú de Lleida considera que la modificació del contracte del Consell Comarcal del Segrià amb Alessa per incrementar el preu de servei en 10.352 euros incompleix el contracte, que estableix que és l’empresa concessionària qui ha d’assumir aquestes despeses.
El decret del Consell estableix que dos centres han de cobrir despeses que no els correspon sufragar:

  • A l’escola la Rosella (Rosselló) aproven cobrir un monitor extra costejat a càrrec del Consell Comarcal
  • A l’escola CEE Esperança (Lleida) posen un auxiliar de cuina i un monitor, però en aquest cas es paga amb un augment de preu del menú als alumnes el que és encara més greu donat que el contracte fixa el preu del menú en 6,20€.

Valorem que és necessari reforçar el monitoratge en els dos casos, i fins i tot s’hauria d’haver fet abans i no quan el curs està a punt de finalitzar. Però mai amb un augment de preu del contracte ja que el contracte, en l’article 25, estableix com a obligació de l’adjudicatari “assumir durant la vigència del contracte qualsevol canvi a causa de variacions d’horaris, torns del servei, o variacions del nombre d’alumnes que impliqui un increment o disminució de personal (monitors, cuiners i/o auxiliars de cuina i serveis) així com els possibles canvis en la modalitat de la prestació del servei”.
El fet que hi hagi un desequilibri econòmic en una escola en cap cas pot justificar un increment del preu de menjador, ja que el contracte precisament es va fer en conjunt de totes les escoles de la comarca per compensar el desequilibri de les escoles deficitàries amb el gran benefici que suposa la gestió de les escoles amb més alumnat.
Si aquest augment de preu es consolida afectarà a tot el curs 2018/2019 (i als següents) amb un augment de preu del contracte molt superior. Pensem que el Consell Comarcal ha de vetllar per l’interès dels usuaris i per aquest motiu exigim que es compleixi el contracte i sigui la concessionària qui assumeixi aquestes despeses. El decret es va signar el mateix dia que es reunia la comissió de seguiment, que no va ser informada del canvi, fet que considerem del tot reprovable.
Recordem que l’adjudicatària porta dos anys incomplint l’obligació d’aportar la documentació comptable sobre els seus beneficis, una infracció greu segons el punt 14 del contracte: “No presentar anualment al Consell Comarcal, per a la seva fiscalització per la Intervenció, i abans d’acabar el termini per a presentar l’autoliquidació de l’impost de societats, el compte de pèrdues i guanys aprovat per l’òrgan competent de l’empresa i presentat en els registres que corresponguin, en el qual compte es diferenciïn les partides d’aquest contracte i de la resta de serveis complementaris; o bé no presentar en el mateix termini el balanç de situació de l’any vençut; ambdós documents comptables referits exclusivament al servei objecte d’aquest contracte”.
El Comú de Lleida porta dos anys exigint aquesta documentació.

Ple Consell Comarcal 3 febrer 2017

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest